THERAPI

AcronymDefinition
THERAPITackling Health Through Environmental Regeneration and Public Involvement
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Traddododd bapur ar gerddoriaeth mewn iechyd yn y gynhadledd, ac ymwelodd ag arbenigwyr yn ymarfer therapi cerdd gan greu cysylltiadau byd-eang.
Pan fu farw'r gwer chwe mlynedd yn l, mi benderfynodd Mrs Jones aros yn Sbaen a dechrau mynd i wersi salsa fel math o therapi.
"Mae o'n antur, ti wastad yn brysur ac yn bwysicach na hynny, mae o fel therapi i fi a dwi'n teimlo fel dyn newydd bob tro dwi'n dod nol i'r byd go iawn."
Fel person sy'n ymddiddori mewn therapi amgen, mae Heulwen yn myfyrio bob dydd.
Ond i bawb sydd wedi cael llond bol o negeseuon afiach ar Twitter, a bloeddio rhyfeddach ar ein sgriniau teledu, mae darllen llyfr Mike Parker yn therapi. Mae'n un o'r llyfrau mwyaf gonest a chignoeth am wleidyddiaeth i fi ddarllen erioed gan ddadlennu effaith bersonol yr holl daflu baw.
Therapi Celf: Mwy Na Geiriau (9.00pm) A Sioe Gelf special following the pioneering work of two experienced art therapists - Gudrun Jones and Tiffany Care.
Yn y rhaglen O'r Galon: Gyrru Drwy Storom, cawn weld Alaw yn mynd drwy therapi CBT (Cognative Behavioural Therapy), wrth i'r cyflwr ddal ei gafael ynddi eto wedi genedigaeth ei mab Morgan.
Roedd gan Janet Bevan, sy'n gweithio i Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf yn Llantrisant, radd mewn Therapi Galwedigaethol a llawer o gymwysterau eraill ond, er mwyn symud ymlaen yn ei gyrfa, roedd arni angen rhagor o hyder.
Therapi Celf: Mwy na Geiriau (S4C, 9pm) Bydd rhaglen arbennig o'r Sioe Gelf heno'n edrych ar fuddiannau ac effaith therapi celf.
Gail Griffiths Head of Fundraising & Retail/ Pennaeth Codi Arian & Manwerthu Corporate Networking Lunch Bobath Children's Therapy Centre Wales/Canolfan Therapi Plant Cymru
Dyna'r cwestiwn y bydd y rhaglen arbennig Therapi Celf: Mwy Na Geiriau, yn ei ateb yr wythnos hon drwy gyflwyno gwaith dwy therapydd celf yng Nghymru.
Drwy feicio, ro'n i'n cefnogi cleifion a'r bobl sy'n gofalu amdanyn nhw, ac sy'n rhoi cefnogaeth ychwanegol trwy gyfrwng therapi, ymchwil ac ati.