THOG


Also found in: Wikipedia.
AcronymDefinition
THOGTower Hamlets Opportunity Group (London, UK)
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
(19) nga tsho mang gtso yang dag pa zhig dang/ mang gtso'i ngo bo yongs su rdzogs pa tshang ba zhig byas pa yin na/ da lta nga tsho'i 'os bsdu'i 'gro stangs kyi thog nas phran bu dka' ngal 'phrad kyi yo/ gnas tshul de 'drar bsam blo btong skabs dbyin ji'i tshig se khu lar "Secular" zhes pa 'dir mkhas pa tshos go don len stangs 'dra min yod sa red/ nga tshos bsgyur ba'i tshig nang chos lugs ris med ces bsgyur yod/ de la bsam blo gtong rgyu yod/
When, therefore, Thog the Thinker one day ascended the Speaker's Stone and casually let drop the first complete sentence that anyone had ever heard, the sensation was terrific.
The role of problem content in the selection task and in the THOG problem.
'N uair a thuirt Tarmod gu robh sinn 's an aite cheart, leig sinn na dubhanan sios gun a' ghrunn, agus thog sinn iad an uairsin da throigh - agus thoisch na h-adagan a' tighinn a-steach.
Anns an t-seomar, thog ball de Plaid Cymru, Liz Saville-Roberts, a guth ann an Gaeilge na h-Eireann, 's i ag iarraidh air riaghaltas Lunnainn Achd Canain a chur air doigh do cheann a tuath na h-Eireann.
Those who were going to do roadwork at Zhan Thog left early in the morning.
Rigs zhen gyi 'bod pa (New Spring Melody: VCD produced by G.yu thog rnam rgyal dgon).
6) [...] [b]u lags st[e]/[/]bram ze 'I [g]tsug lag dang/smrang lugs da[ng] [...] bu lags te bram ze'i gtsug lag dang sga dang sman bslabs pas chos sgyur ba'i rngo thog nas/
Thog Michael Cohen casaidean gun robh e an luib bhoireannach eile.
Kah thog si tu'i dbus gtsang gnas yig..Khreng tu'I: si khron mi rigs dpe skrun khang, 2001.
Ann a dha no thri bailtean thog iad lethcheud 's a coig carbad a bha gun fheum.