THRA

AcronymDefinition
THRAThyroid Hormone Receptor, Alpha
THRATasmanian Historical Research Association (Australia)
THRATang Hall Resident Association (MIT residential apartments)
THRAToledo Home Remodelers Association (Ohio)
THRATurkish Human Rights Association (Turkey)
THRAThyroid Hormone-Releasing Activity
References in periodicals archive ?
The THRA gene is expressed in cardiac and skeletal tissues, THRB splice variant 1 is expressed in brain, liver, and kidney, and THRB splice variant 2 is expressed in the hypothalamus and the pituitary.
VDA is the angle associated with that stepdown fix having the steepest descent gradient to the THRa.
A thra ydan ni'n rhestru ein gofynion, mae dirfawr angen gwaith yn lleol.
A thra bo nhw wrthi dwi'n siwr y gallen nhw gynnal sioe Nadoligaidd fendigedig gyda Dafydd El fel Scrooge, Ken Skates fel Prince Charming a Carwyn Jones fel Sion Corn ffwndrus yn gofidio iddo adael y gath mas o'r cwd am y gwir Sion Corn wrth wneud un camgymeriad ar ol y llall.
54/18 construction of nadabund from malayala manorama to north motor thra in ward 1
mth Gr the in t inc duo thrA big lon Svi ma def can sin defS firs Rod fou sin Although Toure will still have apart to play this season, in the longer term, 25-year-old Sviatchenko and Simunovic, 22, may at last have given Celtic a defensive partnership which they rely upon for the first time since van Dijk and Denayer broke defensive records at the back.
A thra aeth y mab i sesiwn Stwnsh a chael y siawns i stwnshio Bardd Plant Cymru, sleifiais i''r Ystafell Fwyta i wrando ar 'Datblygu a''r Sn Gerddoriaeth Gymraeg''.
MLST was performed by PCR amplification and DNA sequencing of the cpn60, dpr, recA, aroA, thrA, gki, and mutS genes as described (8).
Soo if you want a bit o'' t''best Just up an ax 'em straight -Is it thra 'Utthersfi''ld?
The THRa is the threshold crossing altitude, which is the sum of the threshold crossing height and the threshold elevation.
Meddai ar lais crynedig a thra anhyfryd i'r glust; siaradai yn undonog a blinderus i wrando arno.
A thra fod cyfryngau Lloegr yn obsesiynu am ynfytyn o lofrudd yn Las Vagas nos Lun, roedd yn braf gweld y newyddion Cymraeg yn darlledu'n fyw o brifddinas Catalunya gan ddadansoddi arwyddocad yr hyn ddigwyddodd mewn modd cytbwys a diddorol, gan hyd yn oed ffilmio mewn protest o'n i ynddi ar Sgwar Glyndwr yn Aberystwyth.