THWR

AcronymDefinition
THWRThat's How We Roll
THWRThe Hanes Wine Review (Marc Hanes; est. 1999)
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
THWR will remain based in Fairfield, NJ, and will continue to be led by Zuppichini and its team of seasoned professionals, including Senior Vice President of Marketing and Operations Sam Kestenbaum, and Vice President of Sales Amy Kiley.
Margaret, ei wraig, sy''n gyfrifol am danio obsesiwn Jeremy gyda Thwr y Diafol, pan brynodd lyfr o ddringfeydd anhygoel o bob cwr o''r byd iddo yn anrheg Nadolig.
Ar eu taith fe fyddant yn ymweld a Thwr Bryncir ger Cwm Pennant lle mae Richard Williams, gyda chymorth Cadw, wedi llwyddo i adnewyddu'r twr Sioraidd gothig godidog.
Mae'n siwr bod y frwydr i atal boddi Dyffryn Ceiriog yn y 1920au wedi aros yn ei gof, ac yntau wedi ei eni a'i fagu yn Sir Fflint, ond mae'n debyg iddo yrru heibio llyn gyda "thwr eglwys" yn codi o'r dwr un tro, ac i hynny danio ei ddychymyg.
Wrth droi tua'r gogledd mae'r dwr yn distewi a'r haul yn codi a dyma dreulio'r awr nesa gyda'r mab yn fy mreichiau yn gwylio'r gwylanod wrth i ni fynd heibio Traeth Coch, pentref Benllech a wedyn wynebu Ynys Moelfre (Rat Island fel ydio i rai lleol yn ol bob son !) O hyn ymlaen mae'r arfordir yn gwella o safbwynt bod yn fwy dramatig gyda thwr Garnog, Ynys Dulas yn ein cyfarch cyn i ni droi heibio Trwyn Eilian tuag at arfordir Ogleddol Ynys Mon.
Wrth gerdded at fynedfa ddwyreiniol Castell Dinefwr gyda'r ffos anferth ar ochr y bryn, mae rhywun yn dychmygu castell mwnt a beili yma yn wreiddiol, sef tomen o bridd gyda thwr pren ar y copa, yn y dull Normanaidd.
Ynys Lawd i Borth Dafarch: ROEDD hi'n bnawn braf o Fedi ond hefo awel ffres o'r mor arna i'n troi fy nghefn ar Ynys Lawd a Thwr Elin a dilyn llwybr yr arfordir uwchben y clogwyni serth uwchlaw'r mor.
Fe'i gwelwch o naill ai ar gornel Stryt yr Hob a'r Stryt Fawr gyferbyn ag Eglwys San Silyn, neu gyferbyn a Llyfrgell y Dref wrth ochr y maes parcio a gyferbyn a thwr yr heddlu.
Ar Ynys Seiriol mae olion mynachlog arall, a thwr tebyg iawn o ran ei bensaerniaeth i dwr Penmon.