TINC


Also found in: Encyclopedia, Wikipedia.
AcronymDefinition
TINCTincture
TINCThere Is No Cabal
TINCThe International Noise Conspiracy (band)
References in periodicals archive ?
Thousands filled the square and the chant, 'no tinc por' was, 'I'm not afraid'.
Ac er y tinc Llydewig yn ei henw, ei chwaer, Desrenee, ddewisodd hwnnw, ar ol dotio at enw cwch a welodd ar y Norfolk Broads gerllaw eu cartref.
Mae'n rhaid rhyfeddu at y tinc awthentig cyson sydd ar ei straeon symlaf - y gylfin braff yn Llanbedr, clwydfa'r cigfrain yn Niwbwrch, a'r ehedyddion yn nhwyni Gronant, Prestatyn yn canu uwch ei ben wrth iddo gamu trwy'r moresg "a hithau ond yn fis Chwefror".
BYDD tinc o dristwch yn perthyn i wythfed Gweyl Ffidil yr Wyddfa, a gynhelir ddydd Sadwrn yn Nant Peris.
Les pomeres son com altres, i hi tinc associats records de la infantesa, malgrat que em varen ensenyar a esquivar aquest lloc.
Pero a canvi, no se si a canvi, tinc els objectes que surten dels meus dits.
To those who seek to divide and incite terror and hatred, we say alongside our friends in humanity in Barcelona, "No tinc por
Lisa will be touring with 9Bach's latest ep, Tinc EP, over the coming months and performs in Neuadd Ogwen in her home town Bethesda on Saturday December 6.
Scheerln, trienes Side Avenue Kallist Fimmersln, Prelate Note Hitting, Bishop Van Uytvenln, : 2) Crilsplein, Prior Backxln, Prelate Geert Hitting, Prelate tinc Avenue, Prelate Tsgrootenln, : 3) Bijstrt / part (leaning district), Prelate Streytersln, Prelate Mudsaertln, Prelate Stalpaert Hitting, Prelate Verbraeckenln, Prelate Behind Van der Ln, Dennenstrt / part (leaning district).
Yn bersonol rwy'n canfod tinc dyfnach o hiraeth yn naear Elenydd nac mewn ardaloedd eraill o Gymru - efallai bod hynny'n tarddu o'r gorwelion agored, nad oes ond ambell adfail fferm neu dyddyn amddifad yn torri arnyn nhw.
Dywedir wrthym mai ei thraethawd doethuriaeth ar y pwnc "Chwaraeon mewn llenyddiaeth Gymraeg" yw sail y gyfrol hon gan Lowri Roberts, sy'n esbonio'r tinc academig ac ysgolheigaidd a synhwyrir yn ei chyflwyniad.