TIPE

AcronymDefinition
TIPETravail d'Initiative Personnelle Encadré (French: Personal Work Initiative Box; French National Institute for Research in Computer Science and Control)
TIPEThe Inflatable Play Enterprise (Hertfordshire, England, UK)
TIPEToronto Institute for Pastoral Education (Canada)
TIPEThrombolysis in Pulmonary Embolism
TIPETacis Interstate Programme in Environment (EU)
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Ek het my eerste konferensie in Toronto, Kanada, bygewoon om te sien watter tipes behandeling bestaan en om te sien hoe 'n volwasse outis lyk.
Twee van die oorledenes is militere tipes, oud-SAPDlyfwagte wat as persoonlike sekuriteitswagte vir Jeanette Louw, besturende direkteur van Body Armour (soos in Onsigbaar en 7 dae), gewerk het.
Op 'n effens ander manier word hierdie tipe meerduidigheid dwarsdeur die bundel bereik deur die gebruik van woorde in ongewone sintaktiese verbande waar dit vir die leser nodig is om die "prent" wat die woord verteenwoordig in die geestesoog op te roep ten einde die handeling, emosie of eienskap wat beskryf word, te verstaan, byvoorbeeld "sy arms angel sekuur"; "'n ganse lewensloop werwel stadig om"; "haar rokpante papawer eenkant toe"; "waar sy fienterkleed tussen ander wag"; "papawerkind se voetwerk stingel sonder vrees deur son en sand en wind".
Hierdie tipe etikettering sou hier met vrug gebruik kon word deur aan die leser te toon hoe gebruiklik die woord is.
Soos die titelverhaal suggereer, is die vertellende instansie wat meermale voorkom, 'n jong seun wat bewus is van die buitengewone en die onbekende en ingestel is op 'n tipe droomwereldse ontvlugting.
Stanislaw Predota (Wroclaw) skryf oor die algemene kenmerke van Nederlandse priamels, 'n tipe spreekwoord wat uit 'n opsommende en 'n bekommentarierende deel bestaan.
Die deurlopende tema van buiteegtelike verhoudings word in die openingstuk aangespreek "Song vir Zeus" is vlot geskryf en werk met 'n tipe verhulling wat egter te bekend aandoen en deur die skerpsinnige leser voor die slot uitgesnuffel gaan word.
Prinsloo se kontreitaalwoordeboek, Annerlike Afrikaans--"annerlike" is 'n woord wat in die Noordwes-Kaap gebruik word vir "ander soort"--is daardie tipe boek wat 'n mens net nie kan neersit nie.
Hierdie twee aanhalings uit vroeer werke van Versfeld help om ons te orienteer ten opsigte van die tipe filosofering wat van die outeur verwag kan word en lei ons ook tot op die drumpel van Pots and Poetry.
Daardie tipe teoretiese metadiskoers vanuit die postmodernisme of aan die hand van Foucault se obsessie met magstrukture kan nog steeds plaasvind noudat Olivier die voorwerk gedoen het.
Hierdie tipe benadering word onder andere in die oeuvre van John Miles aangetref en dit is opvallend dat Lig wankelend dieselfde patroon as John Miles se Voetstoots volg wanneer die outeur bieg dat hy, soos Miles, die roman anders sou kon laat eindig, maar gekies het om die gebeure aan te pas.