TIPIK

AcronymDefinition
TIPIKTechnology and Infrastructures Policy in the Knowledge-based Economy
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
SMEB olgularinda SMEI olgulardaki gibi SCN1A geninde mutasyon izlenir ve klinik beklenti tipik olgularla benzerdir.
Konvansiyonel radyografi icin tipik bulgu distandu barsak anslari icinde hava sivi seviyesi izlenmemesidir ancak hava sivi seviyeleri gorulmesi taniyi tamamiyla dislamaz [2].
Tipik olarak intravenoz kontrast madde enjeksiyonundan sonra orta veya belirgin kontrast tutulumu gorulur.
Tekrarlayan ataklar seklinde sulanma, gozde yabanci cisim hissi ve gorme keskinliginde azalma ile seyreden TPK olan hastalarda IVKM ile yapilan incelemede punktat epiteliyal lezyonlara uyan alanda yildiz yagmuru seklinde yuzeyel ve bazal epitel hucre duzeyinde dejenere ve nekrotik epitel hucreleri oldugu dusunulen oldukca reflektif birikimlerin tipik oldugu bildirilmistir.
Bir aylik tedavi suresinde hastalarin yedisi atipik antipsikotik (4 olanzapin, 2 ketiyapin, 1 risperidon), besi tipik antipsikotik (3 haloperidol, 2 zuklopentixol), biri duygudurum duzenleyici (okskarbamezapin), onikisi atipik antipsikotik ile birlikte duygudurum duzenleyici (2 valproik asit ve 10 Lityum'la beraber 6 ketiyapin, 4 olanzapin, 2 risperidon), altisi duygudurum duzenleyici ile birlikte tipik antipsikotik ile (2 valproik asit ve 4 lityumla beraber 4 klorpromazin, 1 norodol, 1 pimozid) ile tedavi edildiler.
Farkli derecelerde androjen yetmezligi ile birlikte onikoid yapi ve jinekomasti varligi Klinefelter sendromunun en tipik belirtileridir (9).
Hastaligin diger tipik ozellikleri arasinda uzun yuz gorunumu, asagi egimli palpebral fissurler, mikrognati, buyuk kulak sayvani, yuksek damak, gaga burun, araknodaktili, laringomalazi, eklem kontrakturleri, pektus deformitesi, ingiunal, diafragmatik ve hiatal herniler, barsaklarda elongasyon ve hipotoni sayilabilir (2).
BT goruntuleri tipik olarak RHK olan hastada "omental cake" olusumunu gostermekteydi ve histopatolojik bulgular taniyi desteklemekteydi.