TIPTA

AcronymDefinition
TIPTATCA Innovative Product/Technology Award (est. 1994)
References in periodicals archive ?
Molekuler nukleer tipta buyuyen ve uluslararasi bir oyuncu olan Advanced Accelerator Applications (AAA), Ga-68 DOTATATE icin yetim ilac statusu aldiklarini acikladi.
Tipta Kanit Duzeyi Siniflamalari (Muir Gray, 1997) DUZEY KANIT TIPI Iyi tasarlanmis Randomize Kontrollu Calismalar (RKC)'dan I yapilmis en az bir sistematik incelemelerden elde edilen guclu kanitlar II Iyi tasarlanmis ve uygun buyuklukte en az bir RKCdan elde edilen guclu kanitlar Iyi tasarlanmis randomize olmayan, tek gruplu pre-post test III degerlendirmeli, kohort, zaman serileri ve vaka kontrol ca- lismalarindan elde edilen kanitlar Iyi tasarlanmis birden fazla arastirma merkezi/grubu tarafin- IV dan yapilmis deneysel olmayan tasarimlardan elde edilen kanitlar V Saygin otoritelerin goruslerine, klinik kanitlara, uzman komi- telerinin tanimlayici calismalarina dayali kanitlar Tablo 2.
Etik Komite Onayi: Bu calisma icin etik komite onayi Turkiye Yuksek Ihtisas Egitim ve Arastirma Hastanesi Tipta Uzmanlik Egitim Kurulu'ndan alindi (26.10.2017/29620911-929).
(1) Tipta, senkronize diafragmatik flater veya singultus olarak da isimlendirilen hickirik, latincede "hickirarak, kisinin nefes yakalama eylemi" anlamina gelen singult kelimesinden turemistir.
Santral venoz kateterler tipta genis bir kullanim alani bulmakta ve sik kullanimlarina bagli artmis risklerle beraber bir cok terapotik fayda da saglamaktadir.
Talasemi majorlu hastalarda kemik mineral yogunlugu ile hipogonadizm arasindaki iliski (tipta uzmanlik tezi), istanbul: Saglik Bakanligi istanbul Okmeydani Egitim ve Arastirma Hastanesi: 2009.
* Memoires et observationsmedicales (1905); Tipta Incelemeler ve Gozlemler
Sonraki yillarda sitolojik boyalarin kullanilmaya baslamasi ile mikroskobik incelemeler kolaylasmis ve tipta kullanim alanlari artmistir (2).
Nukleer tipta kullanilan cihazlar; radyoaktivite sayicilari, gama kamera ve pozitron emisyon tomografisi (PET) olarak adlandirilmaktadir.
TUNC, M., CAMDALI, U., CIKRIKCI, S., 2004, Tipta Biyoisi Uygulamasi, Muhendis ve Makine: 534.