TITW

AcronymDefinition
TITWTheatre in the Woods (Shell Lake, WI)
References in periodicals archive ?
Dwi wastad wedi eu bwydo a mwynhau gweld y titws a'r ji-bincs yn ffraeo dros y cnau mwnci, a dwi'n cynhyrfu'n rhacs bob tro y bydd y gwybedog brith yn nythu rhywle yn yr ardd.
Fidios ganol nos o lygoden y maes yn sglaffio'n frysiog, cannoedd o'r titws wrth gwrs, ond cannoedd o'r teulu o gnocelliaid y coed hefyd.
Wedi darllen eich colofn ddiweddar a dotio at y lluniau hardd o'r titw gynffon hir a choch y berllan, rhaid oedd dweud wrthych fy mod yn cael ymweliadau dyddiol gan tua naw o'r titws bach tlws yn bwydo'n ddiddan a chymdeithasol ar y cnau a'r peli brasder yn yr Ardd Heddwch y tu ol i Hen Gapel John Hughes.