TITW

AcronymDefinition
TITWTheatre in the Woods (Shell Lake, WI)
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
"As for 'Team Titw vs Tri-ing Hard' may the best team win."
Cyw titw tomos las yng nghanol y glaw ANSICR: Gwiber prin yn y gwair
titw tomos ac eraill yn dod i bigo'r hadau a 'treat' o gacen ambell dro.
In the '60s and '70s, memorable numbers such as Safwn yn y Bwlch, Tylluanod, Titw Tomos Las, Aberdaron, Llanc Ifanc o Lyn and Pentre Bach Llanber were constantly top of the Welsh-language charts.
O'r ardd roedd y swn yn dod ac rydw i wedi clywed hyn o'r blaen pan oedd cywion titw tomos las yn gadael y nyth.
Mi fydda i wrth fy modd yn gwylio'r titw tomos las yn pigo'r cnau oddi ar y peth dal bwyd adar, ond y meistr i mi ydi'r dryw eurben (Regulus regulus; goldcrest).
Yn y 60au a'r 70au yn enwedig, roedd yr hogiau o ardal Llanberis a'u caneuon fel Tylluanod, Titw Tomos Las a Llanc Ifanc o Lyn ar dop siartiau Deg Uchaf y Cymro yn gyson ac yn denu cynulleidfaeodd mawr i noseithiau llawen.
Titw tomos las sy'n yr ardd uchaf ac mi sylwais arnyn nhw wrth i mi roi dillad allan ar y lein.
Daw y titw mawr a'r titw bach ar hyd y dydd; adar to, telor y cnau, asgell fraith, mwyalch a bronfraith, yn achlysurol glas y dorlan a chnocell y coed, a robin goch a'r dryw bach i wledda ar y sborion ar y llawr - byt bron oddiar y bwrdd.
Dyma'r drydedd stori yng nghyfres Parc Deri, cyfres o anturiaethau wedi'u lleoli mewn parc dinesig sy'n gartref i Derwyn Derwen, Lleucu Llygoden, Ct Cwac a Bobi Barlat, Dwynwen Draenog, Twm Titw Tomos a Cynan Colomen, heb anghofio'r gwningen awdurdodol, Waldo.
Arwydd bob amser o dywydd garw yma, ydi pan mae'r titw gynffon hir yn mentro i'r ardd i chwilio am fwyd, ac maen nhw wedi bod yn ymweld fesul tri a phedwar yn ystod y tywydd oer.
Nes i benderfynu mai titw o ryw fath oedd o, nes i mi fynd ffwrdd am dridiau a sylwi ar swen aderyn blin pan ro'n i'n agor drws y tye.