TLWS

AcronymDefinition
TLWSTrunk Line Work Station
TLWSTurkey Lakes Watershed Study (Canada)
TLWSTop Level Warfare System
TLWSTarget List Work Sheet (document which facilitates fire planning during military operations)
References in periodicals archive ?
Ennillydd Tlws yr Ifanc, a gyflwynwyd drwy garedigrwydd Cwmni Cerrig, oedd Sioned Medi Howells, Pencader, Sir Gaerfyrddin.
Caiff Tlws John a Ceridwen Hughes Uwchaled ei roi gan Dewi a Gerallt Hughes, er cof am eu rhieni John a Ceridwen Hughes oedd yn weithgar iawn ym maes ieuenctid.
Dathlu Dewrder - Tlws Plant S4C Friday 22 March 7.30, S4C
Y nhw hefyd gipiodd y tlws yn 2011 o flaen torf o 14,000 yn Stadiwm y Mileniwm a chynulleidfa deledu o 132,000.
Yn goron ar y cyfan cynhelir noson arbennig yng Ngwesty Parc y Strade pan ddaw yr holl deuluoedd ynghyd a lle bydd y plant yn derbyn tlws arbennig wedi ei gynllunio a'i greu gan y gof, Ann Catrin.
Enillydd tlws er cof am Mr Iwan Williams, Manceinion am yr ymgais orau yn yr adran gerdd: Cor Cynfi.
150 m pipe trench to tlws. 1.50 m depth, excavate and refill in layers
Mae'r Seintiau Newydd wedi ennill y Bencampwriaeth am y saith tymor diwethaf yn olynol ond maen nhw'n wynebu her anferth i gadw gafael ar y tlws y tymor hwn.
During a short ceremony at the Wales Millennium Centre in Cardiff, officials from this year's Eisteddfod handed over Tlws yr Eidalwyr to Conwy Council cabinet member Garffild Lloyd Lewis.
84 st wooden doors 29 st sliding doors 32 st steel sheets doors tlws. With fire protection, Sound insulation and / or sound insulation radiation protection requirements the tender documents may be issued free of charge, Without restriction, Completely and directly under the punk 1.3) communication called url.
Mae'r ddau glwb yn edrych i gipio eu tlws cyntaf ym mhel-droed Cymru yn ogystal ag edrych i hawlio tlws cynta'r tymor.
TLWS Y DYSGWYR DAN 19 OED: Molly Cottrill, Ysgol Uwchradd Eirias CYFANSODDI TON: Christopher Enston, Treuddyn