TOOB

AcronymDefinition
TOOBTeach Out Of the Box (workshops and curriculum)
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Artikkel on pohjalik ja informatiivne ning toob kokkuvottes ara paljude taimeliikide andmestiku ja tolgenduse: taimed, mida kasvatati kohapeal, kuid mis voisid kuuluda ka regionaalse voi rahvusvahelise kaubanduse artiklite hulka, kokku 45; eksootilised taimed, mida kohapeal ei kasvatatud, sh ida- ja lounamaised vurtsid ning puuviljad, kokku 9; taimed, mille vilju voidi teatud ajal loodusest koguda, kokku 24; taimed, mida saadi ainult loodusest, kokku 16.
"Perception and care of elder Hmong Americans with chronic confusion or tem toob." Hallym International Journal of Aging, 10 (2), 111-138.
Seltside majade omandamine raskendab kull ajutiselt meie seltside tegewust, aga tulewikus toob ta kahekordselt tasu, sest ta loob seltsidele kindla koja, kus sees meie seltsid rahulikult meie waikse kodumaa ja uhes suure riigi haaks tood woiwad teha.
sajandi alguseni toob kaasa uued ilmastikust tugevasti tingitud maastikumuutused.
However, I believe there are many young folks out there who do not realize they have a choice, because internal combustion powered machines are hawked at them relentlessly by the toob, magazines, billboards and by the example of their neighbors.
Kiire kaasaeg omakorda suvendab sovetiaega jaava unustamise vajadust--asi pole lihtsalt enam aktuaalne, kiire globaliseerumine toob endaga kaasa uha uusi probleeme.
Moodukate liberaalide peamised argumendid vabariigi vastu olid: Vene riik ja vene rahvas pole vabariigi sisseseadmiseks valmis ning see toob kirjaoskamatul maal kaasa ennenagematu kaose ja anarhia; vabariiki saab luua ainult relvastatud poliitilise massuga, millest eesti vaikerahvas ei tohi osa votta, kuna see seab ohtu rahvuse olemasolu uldse ("meeletu iseenesetapmine"); pohimotteliselt pole tahtis valitsusvorm, vaid pohiseadus ning seadusandlik parlament, mille ees valitsus on vastutav (kadettidel "vastutav ministeerium"); voidelda tuleb seaduslike vahenditega "konstitutsiooni alusel ja konstitutsiooni eest"; eestlastele on uldriiklikest kusimustest tahtsam sisemine autonoomia; 17.