TRECI

AcronymDefinition
TRECITexas Real Estate Confidence Index
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Ku jednej se siednym, na drugum se podzivum, treci muwiym do pusy, cvortum jesce chcym.
Treci su razlog etnologija i folkloristika, koje su ignorirale maritimne tradicije zbog uvjerenja da juznoslavensko stanovnistvo ima iskljucivo kontinentalni karakter.
treci peste Atlantic / Iti trebuie-un transatlantic!
(2013), jer zauzimaju tek treci sufiksalni utor u shematskoj strukturi glagola (ali vidi ibid.
U trosloznim amfibraskim oblicima cetverosloznih prefigiranih glagola poput dofurati 'dovesti'--dofuram [do'furam] (1.PRES) ili pokenjati 'posrati'--pokenjal [po'kenal] (PTCP) bit ce inace drukcije, premetnut ce se drugi i treci slog, do.fu.ram [right arrow] do.ram.fu i po.ke.nal [right arrow] po.nal.ke.
Ako uzmemo u obzir mogucnost da neki nastavnici hrvatskoga jezika radi multimedijskoga pristupa (i zbog prakticnoga trominutnog formata) spomenutu emisiju upotrebljavaju i u nastavi, cime takoder mogu formirati i promovirati pojedine poglede na jezik, kontekst formalnoga obrazovanja postaje i treci autoritativni faktor legitimnosti snimljenih savjeta.
Premda autor samo prvi glagol obiljezava terminoloskom odrednicom, oba glagola imaju religijsko znacenje, koje je u ovome slucaju primarno, terminolosko (>>Ako Krist nije uskrsnuo, uzalud vjera vasa<<, >>Bog je uskrisio Isusa treci dan<<), i opceupotrebno znacenje, koje je u ovome slucaju sekundarno, preneseno (>>Uskrsnut ce opet ljubav nasa<<, >>Svojom je predanoscu u studenata uskrisio zelju za znanjem<<).
Treci se dio knjige sastoji od dvaju poglavlja u kojima se predstavljaju rezultati korpusne analize relativnih konstrukcija u govorenome njemackom (sedmo poglavlje) i nestandardnome ruskom (osmo poglavlje).
Treci dio knjige, naslovljen Stvaranje potreba, pocinje tekstom o obrascima za uvjeravanje kupaca uobicajenim u reklamama (Formule uvjeravanja), odnosno o govornim cinovima pogodnim i preporucljivim za tu svrhu.
Objavljena je kao treci svezak u seriji Empirie und Theorie der Sprachwissenschaft koju ure|uje Jadranka Gvozdanovic.