TSWA


Also found in: Wikipedia.
AcronymDefinition
TSWATeam System Web Access
TSWATexas Sports Writers Association (Pearland, TX)
TSWATemporary Secure Working Area (US DoD)
TSWAThe Sweet Water Alliance (Malaysia)
TSWATerminal Services Web Access
TSWATri-State Wrestling Alliance
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
0 ne a sa mo letlelele go kgweetsa kolowana ya gagwe go tswa ka motsemoshate wa Windhoek- tsatsi le o neng a leka go tswa ka lone, koloi ya gagwe e ile ya robega mo go maswe sebaka sa kgwedi tse tharo.
Sekole seo se amogela bana ba mophato wa ntlha go tswa kwa mafelong a a kgakala le ditlamelo a tshwana le Ralekgetho, Pitseng, Seherelela le Lefoko ka jaana go sena sekole sa magare gaufi.
Mme Lesole o tlhalositse gore ba ne ba lebelela gore a matshwao a dikanoki (Performance Development Plan)- PDP di na le dikakgelo go tswa mo moeteledipeleng, le gore a go na le dipampiri tse di patileng matshwao, a tlatsa ka go re ka maswabi bangwe ba ne ba se na dipampiri tsa mofuta o.
Pandita Vajrapani and Lo tswa ba Rma ban chos 'bar, Bka' 'gyur, Vol.
A re mo bokopanong jwa bone e le banana ba kereke ya ABFGAC jwa ngwaga le ngwaga jo ba neng ba bo tshwaretse gone mo Majwaneng ngogola, ba ne ba thulanya ditlhogo go tswa ka megopolo ya gore ba ka thusa jang metse e e mo kgaolong ya bone.
He based his work mainly on the two scroll-manuscripts about the Yonten Gyatso's childhood life; The Biography: Opening the Gate of Faith (Rnam thar dad pa'i sgo 'byed) by Shukhang Rabjampa Gelek Lhundup (Zhu khang rab 'byams pa dge legs lhun grub), who was close to the fourth Dalai Lama; and Yonten Gyatso's versified biography composed by Kharnag Lotsawa Paljor Lhundup (Khar nag lo tswa ba dpal 'byor lhun grub).
E ne ya re bosheng baithuti ba baoki go tswa kwa sekoleng sa booki sa Serowe ba ba neng ba tsile go tsweledisa dithuto tsa bone kwa kokelwaneng ya Lerala ba abela lelwapa lengwe le le tlhokileng lesego pompo ya metsi kwa motseng oo.
Mokwaledi wa khansele ya Kgalagadi Mme Baipelelang Photlokwe o ne a supa fa bodiredi jwa khansele-potlana ya Tsabong bo tswa kgakala bo dira bontle mo go tlhomamiseng gore khansele ya Kgalagadi e tswelela e diragatsa maitlamo le mananeo go goroga kwa setshabeng ka nako le ntswa bo lebanywe ke dikgwetlho.
Rre Moraad o tlhalositse fa go ka nna molemo gore mo nakong e e tlang go nne le sethakga sa moopelo se tswa mo Tshwaane.
Mme Jansen yo o tlwaelesegileng ka go bidiwa Mmakabo a re mmutla o le mongwe o kgona go tsala mebutlanyana e le lesome kana go feta foo, go tswa fela gore o e tlhokomela jang.
Rre Sebusang a re go okeditswe dikapa molelo tsa dipone tseo go tswa mo bobeding go ya kwa borarong go netefatsa gore di boneesetsa kgakala e bile di nna le molelo o montsi le mo nakong ya mariga, mme a solofetsa gore tiro e, e tla a simolola Mopitlo a le lesome.
Fa a ntsha la gagwe, sebui sa tlotla go tswa kwa lephateng la boagedi le bong Rre Lekgotla Phiri, o ne a supa fa bana ba sekole sa Metsibotlhoko ba gaisitse bana ba kgaolo ya Kweneng Bophirima yotlhe ka maduo a AB, ka jalo ba tlhoka go phophothiwa legetla.