TUSW

AcronymDefinition
TUSWTundra Swan (aquatic birds)
TUSWTokyo University of Social Welfare
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Sut bynnag y byddwch chi'n cyeu atgoon, tristwch a llawenydd ar Sul y Blodau, gobeithio y cewch chi bleser o roi tusw o odau at ei gilydd.
Tybed oedd yna flodau neu blanhigion eraill yr arferid eu defnyddio mewn tusw priodas?
Mae rhai pinc yn dangos ceinder a gosgeiddrwydd, ac yn aml yn cael eu cyfuno gyda rhosys cochion mewn tusw o rosynnau ar wyl Sant Ffolant.
Cai ei ddefnyddio fel tusw mewn priodasau gyda rhosmari ac 'orange blossom'.
Tusw o flodau anghyffredin TYBED ydi'r lluniau yma o ddiddordeb i Bethan Wyn Jones?
Pan fyddai'r frenhines yn rhannu arian i'r tlodion ar y dydd Iau cyn y Pasg yn Abaty Westminster, rhoddid tusw o lysiau iddi yn cynnwys teim, rosmari, briallu a'r fioled.
Cyn decrhau toi yr un das, roedd yn rhaid ysgwyd y brwyn, O dudalen 30 sef gafael mewn tusw o'r brig a'i ysgwyd er mwyn i'r hen frwyn marw ac unrhyw fwsog a chwyn a oedd ynddo, ddisgyn i ffwrdd.
Mae unrhyw amser o'r dydd yn yr ardd a etifeddais Acw yn rhoi pleser mawr imi, ac eleni am y tro cyntaf erioed mi gefais fynd allan cyn brecwast fore Sadwrn, Dydd Gwyl Dewi i gasglu tusw mawr o Gennin Pedr i'r ty.
Mae hyn yn arfer sy'n mynd yn ol i'r Canol Oesoedd ac wrth gyflawni ei dyletswyddau, mi fydd y Frenhines yn cario tusw bach o flodau.
"Dwi'n teimlo fel Dame Edna," meddai, wrth gyfeirio at sawl tusw o flodau a chardiau llongyfarch yn ei swyddfa.
Hywel Griffiths, Shropshire Fire Service for their attendance and assistance, Tusw, Penygroes for the wonderful flower arrangements and Huw John Jones, Pontllyfni for the dignified Funeral arrangements.
Roedd yn arferiad gwisgo tusw ohono mewn cap stabal gweision a meibion ffermydd.