TVOR

AcronymDefinition
TVORTranslational Vestibulo-Ocular Reflex (neurology)
TVORTorsional Vestibulo-Ocular Reflex
TVORTerminal VHF Omnidirectional Range
References in periodicals archive ?
After 35 hours, she underwent ultrasonographically guided TVOR without any apparent complications and frozen embryo transfer was performed 3 days later.
At DISC, TVOR, and Trinity River sites, geomyoids are first in abundance, cricetids second, and heteromyids third.
A Dunia Prods., Les Films de l'Espoir, Thelma Film production in association with TV5, TVOR, SBS Australia.
(International sales: TVOR, Paris.) Produced by Cyriac Auriol, Ian Boyd.
Predmetem verejn zakzky je uzavren Smlouvy o poskytovn slueb v oblasti nakldn s odpady, jej zvazn text tvor prlohu c.
(International sales: Wild Bunch and TVOR, Paris.) Produced by Pablo Trapero.
(International sales: TVOR, Paris.) Produced by Mohammad Mahdi Dadgoo.
(1), (2), (2) and (2) and (2) of Regulation (EC) No / shall be replaced by the following: "Zadvac dokumentace", kter tvor prlohu A1 / A2 zadvac dokumentac
Nosn zden steny tvor prevne obvodov konstrukce a nosn elezobetonov sloupy 400 / 400 mm jsou vyuvny predevm ve vnitrnm prostoru (prevne v 1.NP) pro umonen vet variability dispozicnho reen objektu.
Obvod KoP tvor pozemky reen dle 2 zkona 139/2002 Sb., ve znen pozdejch predpisu, jedn se predevm o zemedelsk pozemky a pozemky v lesnch komplexech.
voda jako zklad ivota, voda jako krajinotvorn prvek, voda jako ivel i ta zkrocen, slouc lidem, pricem projekt tvor dejov okruhy a vrstevnat obrazy v expozici, pricem symbolem expozice zustv clovek, pro nej je voda podmnkou ivota, kter j um zkrotit, ale tak s n prohrv.
Poadavky na software jsou vymezeny v technick specifikaci, je tvor prlohu k zadvac dokumentaci.