TWLL

AcronymDefinition
TWLLTustin Western Little League (Tustin, CA)
TWLLThe Welsh Learners Links
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Two years ago, Conservative leader David Cameron told Wales on Sunday 'Twll tin pob sais' was the only line of Welsh he'd ever been taught - his maternal gran comes from North Wales.
Rhowch ddarn bychan o garlleg, sbrigyn o rosmari a deilen llawryf ym mhob twll cyn troi'r porc fel ei fod yn wynebu'r ffordd iawn.
Peth arall y cofiwn i mi ei wneud fyddai casglu plu o faint coes cetyn yn ei hyd, ac hefyd yn drwch y twll fyddai yn y goes i lanhau y cetyn.
Penderfynais bi-pi i'r twll, gan gofio dynnu fy nhrowsus i lawr, ac yn ddiymdroi gwylltio nyth cacwn yn yfflon, a chael fy mhigo yn ddidrugaredd.
Ac mae'r teulu hwn yn frawychus iawn, yn enwedig y tad a'i ddau fab, Carwyn a Gerwyn, gyda'u hymerodraeth droseddol yn ymestyn i bob twll a chornel a thu hwnt.
Mae'r fyddin ym mhob twll a chornel o'r ysgol, problemau ymhlith y staff ac i goroni'r cyfan, mae yna ergyd fawr i baratoadau'r sioe gerdd Blod.
Wrth fynd heibio twll Chwarae Braich a chadw i'r dde (ochr ddwyreiniol) mae rhywun yn dilyn llwybr gyda ffens crawiau - sef slabiau amrwd o lechi unionsyth.
Areas where original names are under threat include Cwm Cneifion and Du Twll, which are both in Snowdonia.
AY toiled twll yn y ddaear, sy'n eich gorfodi chi i fynd yn eich cwrcwd yn hytrach nag eistedd, yw''r norm i lawer yn y byd, ac nid dyma'r unig arferiad sy'n ein rhannu.
After leaving Llanfyllin school, he studied engineering before taking a job as a gamekeeper on the Tyn Twll shoot in Llanarmon D.C.
5 Stori: Mewn Twll S4C, 8.30pm Mae cwmni Jones y Bocs wedi claddu pobl yr ardal ers rhai blynyddoedd ond bellach mae'r perchennog Gwyn Jones wedi penderfynu rhoi'r ffidil yn y to a gwerthu ei fusnes i gwmni mawr.