TYD

AcronymDefinition
TYDTemporary Duty Assignment
TYDTürkiye Turizm Yatirimcilari Dernegi
TYDTo Your Door
TYDTexas Young Democrats (political action committee)
TYDThank You Dear
TYDTune Your Design (software)
TYDTeach Yourself Danish (foreign language course)
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Die gehore van daardie tyd het die tekste instinktief gedekodeer teen die agtergrond van hul politieke ervarings, hetsy ondersteuners van die "struggle" of ondersteuners van die status quo.
Soms verskaf hy egter inligting wat vir die klassikus as oorverduidelikend sal voorkom: 'Gedurende die Hellenistiese tyd (wat na die dood van Alexander gevolg het) (3); 'die sogenaamde "Orfiese geskrifte" (gedigte wat aan die mitiese digter Orfeus toegedig is)' (3).
Van daardie tyd af het sy vir bykans 20 jaar al haar energie voltyds aan politiek bestee: sy is aangewys as die adjunkhoof van SWAPO se verkiesingsdirektoraat wat Namibie se eerste demokratiese verkiesing in 1989 georganiseer het.
Hierdie uitsprake word deur "Die verlossing" geeggo: die vrye assosiasiespel met die beeld, met beelde; die inverband-bring van reen/water, tyd en dood in die beelding; die jeugherinnering wat deurskemer in die oproep van die sakhorlosie van die grootvader.
Hierdeur word die mens se beperkte belewing van tyd gekontrasteer met die gedagte dat "geen geslag [...] lank genoeg [leef] / om kontinente te sien skuif nie".
In beide die afdelings kan die leser die heen-en-terugbeweeg in tyd, soos die skrywer se herinneringe hom besoek, soms verwarrend vind en dit mag die chronologiese verloop van die teks effe kniehalter.
Ons sien uit na 'n tyd waarin ons prestasies nie as uitsonderlik vir vroue gesien sal word nie.
Dit was nie in daardie tyd vir twee weduwees maklik om vir hulself te sorg nie.
In aansluiting by 'n aantal romans en digbundels van die afgelope tyd vertoon Wonderboom 'n sekere ekobewustheid.
Also speaking to AA correspondent, Turgut Gur, the chairman of Executive Board of Turkish Tourism Investors Association (TYD), said Turkish tourism investors could make hotel investments in Beirut and manage hotels there.
Toe is dit tyd vir ons om plat en doodstil te le sodat Kai-mas en Surikus dink ons is nie in die kar nie.