TYDI

AcronymDefinition
TYDITalented Youth Development, Inc. (Michigan)
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Ond tydi pethau ddim mor syml yma oherwydd ger Ceunant Bach ar lethrau'r Wyddfa mae'r Hwch a'r Afon Arddu sy'n tarddu yng Nghwm Brwynog yn cydlifo.
Tydi hi ddim yn licio pan mae pethau'n digwydd allan o'i rheolaeth.
I raddau felly tydi geiriau caneuon ddim yn debygol o fod yn achosi sioc na phoen meddwl.
A thra dwi wrthi, tydi clywed neu ddarllen geiriau fel: "Mae cael babi wedi rhoi gwir ystyr i fy mywyd/wedi fy ngwneud yn berson gwell" ddim yn plesio pawb chwaith.
Tydi hynny ddim yn stopio Canghellorion rhag meddwl eu bod nhw'n gallu newid pethau ac mae'n amlwg nad ydi George Osborne yn eithriad.
Ie, "Tydi sy deilwng oll o'm can." A mwy na hynny: "Tywynnu'n ddisglair yr wyt ti / drwy bopeth sydd yn bod."
Mae'n ofni bod ganddo gancr y gwddf ond tydi o ddim yn fodlon cyfaddef hynny wrth ei fab.
Mae'r 't' yn fwy o 't' tua'r de tydi? Ond mae nifer ohonon ni'n mynnu cywiro iaith pobl yn gyhoeddus.
Tydi Wallace a Darwin a'u dilynwyr, hyd yn oed, ddim yn gallu esbonio sut yn union y daeth yr aderyn i ddynwared ei ddewis adar a fedran nhw ddim egluro sut y mae cywion yn cyrraedd eu cartre' tros y gaeaf heb fymryn o arweiniad.
Rownd a Rownd (S4C, 6.10pm) Mae pethau''n fler yn nhy''r Ks ar fl y Sel Cist Car a tydi pethau''n gwella dim wrth i ymwelydd dieithr ddychryn Kay.
"Os fedra i ddim ei wneud o, wel, dyna fo, tydi hi ddim yn ddiwedd y byd."
Felly tydi rhywun ddim yn mynd ati i sgwennu er mwyn bod yn 'ddadleuol' ond eto, yng nghefn y meddwl mae rhywun yn ceisio procio, neu addysgu, neu ddiddanu, neu gwestiynnu - rhaid bod yna bwrpas mewn sgwennu colofn.