TGV

(redirected from Ten Gevolge Van)
AcronymDefinition
TGVTrain à Grande Vitesse (French high speed train)
TGVTen Gevolge Van (Dutch: as a result of)
TGVTransporte de Grande Velocidade (Portuguese: High-Speed Transport)
TGVTumble Generator Valve (engine)
TGVTest Generation with Verification
TGVTokyo German Village (theme park; Chiba, Japan)
TGVTurbine à Géométrie Variable (French: variable geometry turbine)
TGVTransposition Great Vessels
References in periodicals archive ?
Het object van aanbesteding betreft een raamcontract voor de levering van een gladheidsbestrijdingsmiddel ter bestrijding van gladheid van het spoor ten gevolge van bladeren op de spoorstaven.
Mede ten gevolge van internationale politieke druk, vooral van de regeringen van de Duitse Bondsrepubliek en Frankrijk, op Zuid-Afrika werd hij in december 1982 vervroegd vrijgelaten.
Waarmee niet gezegd wil zijn, dat Breytenbach als dichter ten gevolge van zijn "publieke" naam geen grote waardering geniet van collega-dichters in tal van landen.