TimBL


Also found in: Encyclopedia.
AcronymDefinition
TimBLTim Berner-Lee (inventor of the World Wide Web)
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Dit is egter nog nie duidelik of ander ML-algoritmes dalk meer geskik is nie, en daarom word hier met 'n ander algoritme (TiMBL) geeksperimenteer.
Timbl: Tilburg memory based learner, version 5.0: reference guide.
Another linguistic framework in which the present data can be accounted for is the analogical approach exemplified by TiMBL and AML.
TiMBL: Tilburg Memory Based Learner Reference Guide.
LIA is dus 'n klassifiseerder wat op TiMBL gebaseer is.
Die rede waarom daar voor elke woord 'n aantal strepies is wat ook as eienskappe dien, is omdat TiMBL vereis dat elke geval 'n gelyke aantal eienskappe moet he.
'n Eerste weergawe van LIAis afgerig met die afrigtingsdata soos in Figuur 3 en met die verstekinstellings van TiMBL. 'n Akkuraatheidsyfer van 88,61% is behaal (sien Figuur 4), wat 'n aansienlike verbetering is op die akkuraatheidsyfer van 68% van RAGEL.
TiMBL makes three additions to the original k-NN algorithm.
TiMBL has the useful possibility of adding to the Hamming-distance measure a relevance weight for every feature (the IBI-IG algorithm).
First, the semantic features are more precise; second, the number of types on which TiMBL is trained is much smaller (CELEX 22,994 vs.