T/M

(redirected from Tot En Met)
AcronymDefinition
T/MTot En Met (Dutch: through, spanning)
T/MTelemetry
T/MThief / Mage (Utopia)
T/MTumor/Muscle Ratio (nuclear medicine)
T/MTissue/Medium Ratio (pharmacology)
T/MMinor Thief / Predominantly Mage (Utopia game)
T/MPredominantly Thief / Minor Mage (Utopia game)
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
'n Verdere insig wat die studie gelei het, is die feit dat huiswerkers die rol van "tolk" vervul: vanaf Eva Krotoa tot en met apartheid in die twintigste eeu en in werklikheid tot en met vandag is huiswerkers dikwels die enigste swart (werkersklas) mense met wie wit werkgewers gereeld interaksie het.
Jambiese poesie vanaf die vroee sewende eeu v.C., Archilochos en Semonides, tot en met Kallimachos van Aleksandrie in die Hellenistiese tydperk word vertaal en toegelig met diepsinnige kommentaar wat op jarelange navorsing geskoei is.
Vanaf 1985 tot en met sy dood werk hy as privaat praktiserende dermatoloog by Panorama Mediclinic.
Tot en met 1992 behartig hy verskeie portefeuljes in die kabinet met sy kenmerkende oorgawe en pligsbesef (daar word beweer dat 'n sekere staatspresident by geleentheid opgemerk het dat Gerrit Viljoen die enigste minister is wat a/ die stukke voor 'n kabinetsvergadering deeglik deurwerk).
Tot en met die 14 Mei verkiesing, sal lede van die Namibian Women's Manifesto Network voortgaan om vroue, mans en jongmense te mobiliseer om vir politieke partye te stem wat ten gunste is van die 50/50 geslagsbalans partylyste en wat ernstige pogings aanwend om geslagsgelykheid in hul manifeste te bevorder met spesifieke en tydsgebonde aanwysings vir die implementering op die plaaslike vlak.
Tussen Hugo en Nijhoff se gedigte is daar eintlik geen verskil tot en met die slotreel nie.
Die groot rol wat Abraham Fischer in die vroee geskiedenis van die Afrikaner gespeel het (vanaf 1879 as Volksraadlid tot en met sy dood op 16 November 1913), blyk duidelik uit Jacobs se omvattende en gedetailleerde bespreking van sy rol in hierdie tydperk.
Die verhaal word binne 21 dae vertel, maar met terugflitse wat die hoofkarakters se hele lewensloop dek tot en met die gelukkige einde, of die oplossing.
Tot en met die verskyning van Timothy Mathews en Delphine Grass se The Art of Struggle in 2010 (hul vertaling van Houellebecq se tweede digbundel, Le sens du combat), sou daar heel waarskynlik min lesers buite die Franssprekende wereld gewees het wat geweet het dat Houellebecq eers naam gemaak het as digter voor hy die wereld met sy romans omgekeer het.