TMAE

(redirected from Trimethylaminoethyl)
AcronymDefinition
TMAETrimethylaminoethyl (quarternary ammonia residue used in adsorption chromatography)
TMAETetrakis Dimethylamine Ethylene
References in periodicals archive ?
Cationic polyacrylamide flocculant (copolymer acrylamide and trimethylaminoethyl acrylate chloride).