UAAU

AcronymDefinition
UAAUUrban Authorities Association of Uganda
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
U[logical not]U*U U U[logical not] U U*aaUuaaU U aaaaaeU[umlaut] UNaaaeU*U U[acute accent]U[bar]aeU #aeUU[sup.3]_U*aaU[degrees]aeU[logical not] U*aaUae U[micro]aa U[cedilla]Uaeaeac auae aaaeU*ac #UaeU_U[macron]U ae U U*aaaeUU aaaa aaaaU[cedilla]aeU[umlaut] U*aaU1/4U[macron]U*auUi aeU*aaU[logical not]ae U*UU[logical not]U[bar]UaeU[logical not] UuaaU1/2U aaaa UaaU UU*U U*U[logical not]Ui U[degrees]U[logical not]ae U*UU[logical not]U[cedilla]U*U U[logical not] auUae U*aaUNaaaeU*U aaaeaaac aaaa aaaaU[cedilla]aeU[umlaut] U*aaUaeU UNaaae U UU[micro] U*aaU U[degrees]U.
aaU U[degrees] aaU1/4aaU*U[degrees] U*aaU[degrees]UaeU*U[logical not] aaaeUU[umlaut] UNaaU* U*aaU UaaU aaU[degrees]U[macron]aeU[macron]ae U*aaauaaUU[umlaut] aeU*aaUNU[macron]UU*aa.