UDLB

AcronymDefinition
UDLBUcenicki Dom Luke Botica (school; Croatia)
References in periodicals archive ?
In the UDLBS the tasks flow rate (routing probability) from the scheduler to a computing node is fixed to the value 1/n, where n is the number of computing nodes in the system.
From that figure, one can easily notice that the PMCLBS outperforms the RDLBS and the UDLBS in terms of average response time.
Sfremt rammeaftalen, efter udlb af de 4 r, forlber tilfredsstillende for begge parter, kan den forlnges yderligere i op til 12 mneder ad 2 omgange, hvis begge parter nsker dette.
1.1.2017, og er gldende for en 1-rig periode med udlb den 31.12.2017, hvor kontrakten udlber uden opsigelse, dog med option p forlngelse i op til 2 r.
Udbuddet omfatter afhentning, transport og nyttiggrelse af bundaske fra det biomassefyrede kraftvarmevrk, over en periode p 2 r startende 1.7.2016 med udlb den 30.6.2018.
Derudover omfatter rammeaftalen leasing af motorkretjer i rammeaftalens lbetid som flge af eksempelvis nyansttelser, udskiftning af motorkretjer ved udlb af individuelle leasingkontrakter samt generelle kapacitetsudvidelser hos ordregiver.
af et 8 km tunnelsystem i Bispebjerg, Dyssegrd og Ryparken med udlb i resund.
50 000 m2 stort vandelement i form af et bassinomrde med udlb til Killerup Rende.