UIOM

AcronymDefinition
UIOMUsine D’incinération D’ordures Ménagères (French: household waste incineration plant)
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
74% visu respondentu atstovavo 26-40 metu amPiaus grupei, 19%--18-25 metu amPiaus grupei, 6%--respondentu buvo vyresni nei 40 metu ir tik 1 % nepilnameciai, todel atliekant tyrimus ateityje reiketu didesni demesi skirti vaikams, jaunimui ir vyresnio amPiaus Pmonems, nes, anot literaturos, butent Uioms amPiaus grupems budinga skirtinga prisiriUimo prie vietos dinamika.
Pagrindiniai irankiai Uioms urbanistinems strukturoms apibrePti ir valdyti butu planas, panorama, siluetas, erdvinis miesto modelis (3D), iUklotine, pjuvis ir kt.
(eiuo metu reglamentas panaikintas, vietoje jo isigaliojo STR 1.01.03:2017.) STR 1.01.07:2010 buvo teigiama: ,,Nesudetinguju statiniu projektavimui, statybai, statinio projekto vykdymo priePiurai turi teise vadovauti fizinis asmuo, baiges aukUtojo ar specialiojo vidurinio mokslo studijas ir igijes architekturos <a>, technologijos mokslu studiju srities ar Uioms kryptims ir sriciai prilyginama iUsilavinima." Tai reiUkia, kad UeUerius metus (nuo 2010 iki 2016 m.) projektuoti maPesni nei 80 kv.