ULTIM

AcronymDefinition
ULTIMUltimately
References in periodicals archive ?
Sin embargo, mas alla de lo que parece el inicio de un gran elogio a la Barcelona olimpica, es en realidad un retrato ironico reducido a aspectos como el tratamiento de la mujer como objeto sensual y sexual de los espectadores, a traves de una descripcion que no se basa en sus habilidades deportivas sino fisicas y sociales, "totes olimpiament desitjables fent turismo la nuit per una Barcelona saludable y vigorosa, segons elles i la premsa estrangera" (220); o mas adelante, cuando apunta que "a la Vila Olimpica de Barcelona les maquines expenedores de condons es buidaven a un ritme vertiginos, i a l'ultim els del COOB en van haver de repartir a grapats de franc, i ni aixi donaven l'abast" (222).
Rosi Song explains, when discussing El Hachmi's earlier novel L 'ultim patriarca (2008), that "the concept of hybridity moves beyond the issue of migration and plural cultural identities, opening a new perspective into existing cultural contact zones complicated now by ethnicity, gender and perceived hierarchy between languages in the context of national identity in Spain" (46-47).
Si aquest ultim realment fos un fred no-enamorat mancat de desig, la seva proposta no faria sentit.
(25) Cristian Ghinea, Adevarul suprem si ultim despre manifestatale din Piata, Dilema Veche, no.
It followed rave reviews for a 19-yearold old wh strate assur and c posit ultim who has also demonstrated his ability and assurance at right-back and centre-back, the position he is expected ultimately to make his own.
elsew adequ form "Th passio Ultim qualit them ho mt here is a lot of goodwill and on, but it can only go so far.
Abordarea acestui ultim element, razboiul, intr-o optica pur rationala conduce la dezintegrarea si atomizarea societatii: fiecare membru prefera sa isi urmareasca interesul propriu si sa devina o parte a unei societati mai sigure si implicit mai bune decat sa apere cu pretul vietii viitorul incert al propriei societati.
general is fast and we need to "But ultim we get ther fact that w part of nat de-naturing "If we cut suffer from which lead sorbing the as well.
[...] La que Patrona te/aquella Eulalia prexcelsa/que a qui la invoca contrit/lo trau de la major pena/la que per ultim logra/de la celestial esfera/exirse del tira jou/de la de Borbon molestia/al de Velasco expellint/introduhint molt alegra/al que regna y regnara/(Deu lo guarde) per a sempre/aquella Ciutat famosa/que Barcelona s'anomena/y pot dir vuy molt millor/de Espanya cap y Excellencia [...]/Les atrocitats que feu/aquella furia francesa/ans de arribar a Barcelona/nos podan contar ni creure/En fin passa los mals passos/sens la menor resistencia/que aixi disposava lo cel/perque fos major la perdua/Plantas davant nostra Eulalia/y esta lleona sangrenta/per natural valerosa/olvidada de la febra/quel gall sempre li ha causat/disposa tal la defensa [...].
"Ca o poveste de dragoste nevrotica, uneori a fost dulceag-amoroasa, iar alteori a izbucnit in forme extreme de abuz." (11) Putem sesiza in spatiul cultural romanesc o tendinta a unei parti semnificative a discursului teologic crestin de a subordona adevarul stiintific si cuceririle tehnologice unei viziuni crestine ce revendica detinerea adevarului ultim, a adevarului absolut.
L'objectiu ultim del dret, segons Llull, es aconseguir la pau i estendre l'amor entre els homes i cap a Deu, d'acord amb la doctrina de les dues intencions, de manera que el dret ha de reflectir i manifestar la justicia de Deu, aixi com la seva bondat, poder, etc.
Phytomer, for example, brought out Advanced Cellulite Soothing Emulsion Ultim Reflex.