UNOL

AcronymDefinition
UNOLUnited Nations Office in Liberia
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Bydd y wybodaeth a gesglir yn cynorthwyo pobl sy'n gweithio mewn gwasanaethau iechyd a gwasanaethau eraill yn y sector cyhoeddus i ddeall patrymau twf plentyn er mwyn iddyn nhw allu cynllunio gwasanaethau yn unol a hynny.
Nid oes enghraifft well o benderfyniad pobl i oresgyn dioddefaint nac ymhlith y bobl sy'n byw ar y naill ochr a'r llall o ffin Unol Daleithiau America a Mecsico; y bobl sy'n destun rhaglen gyntaf y gyfres Y Wal: Mecsico a Trump.
Once the UNOL has been determined, it must be converted to PNOLC in order to be utilized on a going-forward basis.
Teitl y bregeth oedd, "Mae'r Nadolig wastad yn dechrau am hanner nos" ac mi gafodd ei rhoi ychydig fisoedd wedi i'r Unol Daleithiau ffrwydro'r bomiau niwclear yn Hiroshima a Nagasaki.
Ar y bl: Bydd Dylan Ebenezer (chwith) a Morgan Jones yn yr Unol Daleithiau Wrth y llyw: Chris Coleman
Roedd Barack Obama, Arlywydd yr Unol Daleithiau ar y pryd, yn eu plith, ac yn daer dros rwystro tymheredd y blaned rhag codi a lleihau'r niwed yr oedd pobl yn ei wneud i'r amgylchedd.
Yn ystod y cyfnod yma cafodd sel bendith i adael ei swydd dros dro i fynd ar deithiau ymchwil i Weinyddiaeth Amaeth yn Venezuela, ac fel uwch-dechnegydd efo'r Gorfforaeth Datblygu Rwber, un o asiantaethau llywodraeth yr Unol Daleithiau.
Nos yfory bydd S4C yn darlledu uchafbwyntiau'r Cyngerdd Gala, Calling All Dawns, gan y cyfansoddwr o'r Unol Daleithiau, Christopher Tin.
Ar ol gweithio yn yr enwog Gold's Gym yn Llundain, ei freuddwyd oedd mynd i'r Unol Daleithiau, ond methodd a chael Green Card.
Hefyd byddwn yn cael golwg ar un o'r gemau diweddaraf i ddod allan o'r Unol Daleithiau, sef Rollerderby.
Nos yfory am 9pm bydd S4C yn darlledu uchafbwyntiau'r Cyngerdd Gala, Calling all Dawns, gan y cyfansoddwr o'r Unol Daleithiau, Christopher Tin.
Mae gwahanol haneswyr yn awgrymu bod yr argyfwng wedi arwain at bob math o ganlyniadau - o ddegau o filoedd o farwolaethau oherwydd newyn yn Ewrop, i fudo mawr ardraws yr Unol Daleithiau ac i sgrifennu'r nofel Frankenstein.