UUS


Also found in: Encyclopedia, Wikipedia.
AcronymDefinition
UUSYuzhno-Sakhalinsk (Russia)
UUSUser to User Signaling
UUSUnunseptium (ekapolonium, element 117; hypothesized, yet to be discovered as of 2001)
UUSUllevål Universitetssykehus HF (Norwegian Teaching Hospital)
UUSUnitarian Universalist Society (various locations)
UUSUser to User Signaling (on ISDN)
UUSUnisys User Support (The ServiceDesk for the Unisys Corp.)
References in periodicals archive ?
Early 2009, the number of UUS was reduced by two as those of BRI and Bukopin became independent sharia banks.
But I actually had a UU minister say to me, "Well of course, Becky, you're welcome.
In any event, the November/December 1997 issue of the UU journal World ran Warren Ross' article, "The Marginalized Majority: UU Humanism in the 1990s," with additional comment by humanist UU ministers Brian Eslinger, Sarah Oelberg, and Victoria Safford.
kongressil heaks kiidetud NSV Liidu rahvamajanduse arendamise uus perspektiivplaan (kontrollarvud) aastaiks 1959-1965 esitati traditsiooniliselt protsentides ja nende aluseks olid 1958.
48) Eesti taasiseseisvumise jarel tekkis uus tolgendus, mille raames kasitleti korpusepoisse punasoduritena ja nad vastandati "oigel" poolel sodinud leegionaridele ning soomepoistele.
Ostetakse ks uus iseliikuv katsekombain teravilja, likultuuride ja peenseemneliste kultuuride katsete koristuseks.
Niisugune sona oli justkui sonum selle kohta, et "vabariigis" on uus kord voitnud ja seal kehtivad teine voim ning teised seadused.
Uus valjaanne kujunes platvormiks, kus pagulased hakkasid nii uldpoliitilistes kui ka seltsielu ja vanaeestlasi puudutavates kusimustes avalikult arvamust avaldama.