UVEK

AcronymDefinition
UVEKEidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation (Swiss Department of Transport, Communications, Energy and Communication)
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
A stone's throw from the monastery laid the ruins of Uvek, a trading center of the Tartars (i.e., Kipchak Khanate) until 1395.
Nekontrolisano mokrenje (inkontinenciju) prijavilo je ukupno 16 (40%) ispitanika i to: pri smejanju, kijanju i kasljanju: 11 (68,75%), pri naprezanju: pet (12,5%), u mirovanju: 5 (12,5%), uvek: 4 (10%), samo ponekad (npr.
Kod dokazanih intraabdominalnih tumorskih masa uvek treba razmotriti i mogucnost pojave retkog primarnog malignog fibroznog histiocitoma slezine.
Deeskalaciona antimikrobna terapija se uvek zapocinje kao kombinovana terapija i to najcesce kao kombinacija tri antimikrobna leka [1, 4].
Seroloski testovi HCC (alfa feto-protein (AFP), des gama karboksi protrombin, odnos aglukosalitidnog AFP i ukupnog AFP, alfaglukozidaza, te glipican 3) jos uvek se ispituju, narocito sa aspekta njihovog znacaja za rano otkrivanje HCC [18, 19].