UVOD


Also found in: Encyclopedia, Wikipedia.
AcronymDefinition
UVODUnified Video on Demand
UVODUnspeakable Vault of Doom (webcomic)
UVODUnified Architecture for Video on Demand
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Lajh, D 2007, 'Izvajanje javnih politik', in D Fink-Hafner (ed.), Uvod v analizo politik: teorije, koncepti, nacela, Fakulteta za druzbene vede, Ljubljana.
(18.) Murphy, Uvod do socialni a kulturni antropologie, 29; Cf.
Knjiga Ide Raffaelli O znacenju - uvod u semantiku izvrstan je pregled lingvisticke discipline kojoj je posveceno vrlo malo cjelovitih opisa, pa se ovom knjigom napokon popunjava praznina u tome dijelu hrvatske lingvisticke literature.
Opca morfologija i gramaticka semantika: uvod u problematiku.
let navic muzeme zaznamenat rostouci tendenci OSN zahrnout do reseni bezpecnostnich problemu RIP (srovnej uvod clanku).
Uvod. Cerebralna paraliza se nalazi medu najcescim uzrocima nastanka neuroloskih ostecenja u decjem uzrastu.
Uvod u ekonometriju, Belgrade: Faculty of Economics.
Ova knjiga nasega poznatog i cijenjenog turkologa sadrzava (uz predgovor, uvod i indeks imena) 10 poglavlja, tj.
Pantelic, Uvod u teoriju inzinjerskog eksperimenta (Basic theory in engineering experiments), Radnicki Universitet, Novi Sad 1976.
Autor joj je Ivan Markovic, profesor fonologije i morfologije pri Odsjeku za kroatistiku zagrebackoga Filozofskoga fakulteta, koji je jos i suautor Hrvatskoga pravopisa ((1) 2007, (2) 2008) Matice hrvatske, autor knjiga Uvod u pridjev (2010) i Uvod u jezicnu morfologiju ((1) 2012, (2) 2013) te priredivac knjiga radova Lj.
(18) Ibn Haldun, "Uvod u Mukaddimu" (Introduction to Muqaddima), Znakovi vremena, vol.