V&P


Also found in: Medical.
AcronymDefinition
V&PVagotomy and Pyloroplasty