V/R

AcronymDefinition
V/RVirtual Reality
V/RVolta Region (Ghana)
V/RVery Respectfully (closing salutation)
V/RVirtual Regards (email closing salutation)