V/V


Also found in: Medical.
AcronymDefinition
V/VVice Versa (also seen as VV)
V/VVegetarian/Vegan
V/VVent Valve
V/VVerification & Validation
V/VFive of Five (music theory; secondary dominant)
V/VVolume to Volume
V/VVolume Variability Index (psychology)