VASLE

AcronymDefinition
VASLEViking and Anglo-Saxon Landscape and Economy (archaeological project)
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Die herhalende gebruik van dinge soos skuldpale, 'n gevaarlike mes, skilderye, kameras en die vasle van gebeure op foto's beklemtoon die skuld.
Om "digter" te wil wees, is vanaf die begin 'n verlore saak [...] Sodra jy besef dat jy te doen het met 'n onverbiddelike paradoks, 'n teenwoord--dat om die onbetrapbare te probeer lok en vasle met en in die karige min-of-meer van woordhuisies nooit kan slaag nie, dat jy streef na verbysteek terwyl jy gedwonge bly vassteek in die bry en die bredie--begin jy krakies soek.
Want juis wegle, vasle in woorde, is wat die projek van poesieskryf volgens hom behels.
Ek wens ek kon / dit vasle vroeer, / anders as in die gedig".
Stuart en Cope), maar 'n optrede deur 'n Xhosa-imbongi moet noodgedwonge opgeneem word indien 'n mens 'n spesifieke voordrag wil vasle.
Die verhale staan in die teken van 'n gepoogde vasle van pyn en verlies.