VBDB

AcronymDefinition
VBDBVisual Basic Data Base
VBDBVereniging van Biologisch-Dynamische Boeren (Dutch: Association of Bio-Dynamic Farmers; Netherlands)
VBDBVisual Basic Data Base (software)