VIFA

AcronymDefinition
VIFAValley International Foosball Association (Bay City, MI)
VIFAVictoria Free-Net Association
VIFAVancouver Island Film Association (British Columbia, Canada)
References in periodicals archive ?
Calismaya alinan hastalarin yas ortalamalari VIFA tedavi grubunda (grup I) 38,2 [+ or -] 13,2 (min: 27, max: 71 yil) yil ve VT kontrol grubunda (grup II) 48,2 [+ or -] 14,4 (min: 18, max: 57 yil) yil idi.
Bununla birlikte, tedavi sonrasinda algometrik degerlendirmede VIFA grubunda anlamli bir duzelme saptanirken (p = 0,008); VT grubunda algometrik degerlerde anlamli bir fark gozlenmedi (p > 0,05).
Uygulama sirasinda veya sonrasinda VIFA veya VT kullanimina bagli herhangi bir olumsuz yan etki gozlenmedi.