VIIR

AcronymDefinition
VIIRVaccine-Induced Immune Response
References in periodicals archive ?
(10) E, estando (ele) a hua fenestra rogando Nosso senhor e louvando-o mui de coracon, viu hua lu viir (sec.
(46.) Godfried Udemand, 'T Geestelyck roer van 'T Coopmans Schip, Dat is: Trow Bericht/ hoe dat een Coopman, en Coopvaerder, hemselven dragen moet in syne handelinge/ in Pays, end in oorloghe, viir Godt, ende de Menschen, te Water ende te Lande, insonderheyt onder Heydenen in oost ende West-Indien: ter eeren Godts, stichtinge syner Ghemeynten, ende salicheyt syner zielen: midtsgaders tot het tijdtlijck welvaren van her Vaderlandt, ende syne Familie (Dordrecht, Fransoys Boels 1638).
viir, the first recto after quire 22 (8 leaves, lacking 7-8).
Tais ocorrencias resultam da possivel queda de uma consoante intervocalica, como fica nitido em ocorrencias como viir (de venire).