VIR


Also found in: Dictionary, Financial, Encyclopedia, Wikipedia.
AcronymDefinition
VIRVirgin Islands (ISO Country code)
VIRVirgin Atlantic Airways UK (ICAO code)
VIRVolume Incentive Rebate
VIRVendor Information Request
VIRVOR ILS Receiver (combination VOR/LOC, Glideslope, and Marker Beacon receiver)
VIRVisual Image Retrieval
VIRVulcanised India Rubber
VIRVisible Infrared Radar
VIRValue-Investment Ratio
VIRVolunteer Information Record
VIRVereniging Informatieverwerking Revalidatiecentra (Dutch: Rehabilitation Information Processing Society; Netherlands)
VIRVirtually Integrated Repository
VIRVertical Impulse Reaction
VIRVulnerability Information Request
VIRVacation Inn Resort (West Palm Beach, Florida)
VIRVirtual
VIRVirginia International Raceway
VIRVascular and Interventional Radiology
VIRVulcanized Insulation Rubber
VIRVehicle Inspection Report
VIRVirtual Interface (Alteon)
References in periodicals archive ?
To get all the scoop on Rebtel's Unlimited calling plan to India, to learn more about Vir Das' collaboration with Rebtel, or connect for media purposes, email eosborn@beautifulplanning.
Sy haas ensiklopediese kennis van die literatuur en die kunste was vir talle 'n onmisbare bron van inspirasie en verryking.
Ek sal althd die oomblikke van teerheid onthou, soos toe ek gesukkel het om my breiwerk vir skool klaar te maak, hoe jy.
Die kwatryn se ekonomiese, gekonsentreerde vorm is, om 'n argitektoniese metafoor te gebruik, soos 'n boog met 'n sluitsteen: geen element kan bygevoeg of weggeneem word nie en die perfekte spanning en balans moet tussen elemente gehandhaaf word vir die geheel om staande te bly.
Ek onthou, as my verstand tog nie dwaas was nie, dat die Eike deur weerlig getref dikwels hierdie teespoed vir ons voorspel het.
Die redaksie wil graag inisiatiewe en voorstelle vir toekomstige spesiale uitgawes van JLS/TLW aanmoedig.
Ons studiegidse is deur hom gefynkam, en ons kon eweseer aanprysing vir goeie werk as skerp kritiek vir slordigheid verwag: hy kon geen nalatigheid duld nie.
Skool vir Tale en Kommunikasie, Universiteit van Limpopo
Early Neolithic material culture, buildings and the dating of Lepenski Vir
These query models, together with the object model, form complete retrieval models used for VIR.
announced today a new BenchMark VIR knowledge module that helps service providers to be more effective in their information security and privacy assessment practices.
Vir will be putting a surprising spin on different themes surrounding international calling in 6 more comical videos over the coming weeks.