VIR


Also found in: Dictionary, Financial, Encyclopedia, Wikipedia.
AcronymDefinition
VIRVirgin Islands (ISO Country code)
VIRVirgin Atlantic Airways UK (ICAO code)
VIRVolume Incentive Rebate
VIRVendor Information Request
VIRVOR ILS Receiver (combination VOR/LOC, Glideslope, and Marker Beacon receiver)
VIRVisual Image Retrieval
VIRVulcanised India Rubber
VIRVisible Infrared Radar
VIRValue-Investment Ratio
VIRVolunteer Information Record
VIRVereniging Informatieverwerking Revalidatiecentra (Dutch: Rehabilitation Information Processing Society; Netherlands)
VIRVirtually Integrated Repository
VIRVertical Impulse Reaction
VIRVulnerability Information Request
VIRVacation Inn Resort (West Palm Beach, Florida)
VIRVirtual
VIRVirginia International Raceway
VIRVascular and Interventional Radiology
VIRVulcanized Insulation Rubber
VIRVehicle Inspection Report
VIRVirtual Interface (Alteon)
References in periodicals archive ?
The acquisition adds more than 15 antibody development candidates including pre-clinical antibodies for the treatment of diseases such as Hepatitis B, Zika and Dengue to Virs portfolio.
The VIR Group's dedication, marketing and technological advances really shine through during mid and low season.
In connection with the companies' research collaboration for up to four additional infectious disease programs, Vir will fund all research and development costs, while Alnylam retains a product-by-product option on each program to opt into a profit-sharing arrangement following human POC.
Kyra & Vir primarily targets shoppers searching for truly unique and one-of-a-kind designs that are tailored to fit their exact measurements.
Die Afrikaansonderwyser kry in die eerste afdeling van die boek die nodige teoretiese grondslag vir die tweede afdeling wat fokus op taalvaardighede.
Soos die table onderaan aandui, was die VSA verantwooordelik vir meer as die helfte van aile skenkershulp in Namibie die laaste twee jaar.
Die kwatryn se ekonomiese, gekonsentreerde vorm is, om 'n argitektoniese metafoor te gebruik, soos 'n boog met 'n sluitsteen: geen element kan bygevoeg of weggeneem word nie en die perfekte spanning en balans moet tussen elemente gehandhaaf word vir die geheel om staande te bly.
Ek onthou, as my verstand tog nie dwaas was nie, dat die Eike deur weerlig getref dikwels hierdie teespoed vir ons voorspel het.
Ons studiegidse is deur hom gefynkam, en ons kon eweseer aanprysing vir goeie werk as skerp kritiek vir slordigheid verwag: hy kon geen nalatigheid duld nie.
Van die toekennings wat Mikro vir sy skryfwerk ontvang het, is die Hertzogprys die belangrikste.
These query models, together with the object model, form complete retrieval models used for VIR.
announced today a new BenchMark VIR knowledge module that helps service providers to be more effective in their information security and privacy assessment practices.