VLUG

AcronymDefinition
VLUGVictoria Linux Users Group (British Columbia, Canada)
VLUGVirtual Library Users' Group (various locations)
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
[20.] Tan CS, Van Ingen CW, Talsma H, Van Miltenburg JC, Steffensen CL, Vlug IJA and JA Stalpers Freeze-drying of fungi: influence of composition and glass transition temperature of the protectant.
Vlug MS, Wind J, van der Zaag E, Ubbink DT, Cense HA, Bemelman WA 2009 Systematic review of laparoscopic vs.
Skryf is dus 'n poging om wal te gooi teen die dood, en as sodanig is dit 'n poging om "vlerke te vleg"--vlerke waarmee jy, wanneer die liggaam ophou lewe, die siel kan vlug gee.
om te1: "in order to" [ENR, 1_11, +p+c, f_VS] 'Ik heb bet gedaan om er zo vlug mogelijk vanaf te zijn.' ('I have done it in order to get rid of it as soon as possible.')
Dit sal tot gevolg he dat hulle in die veiligheid van hul eie huise kan bly in stede daarvan om in die middel van die nag na veiligheid te vlug en hulself aan verdere geweld bloot te stel.
Brinkman, Martien E., and Vlug, Hugo, eds., Faith in the City: Fifty Years--World Council of Churches in a Secularized Western Context: Amsterdam, 1948-1998.
Malan's remarkable series of editorials on Afrikaner and coloured poverty are reprinted in the pamphlet Die Groot Vlug and well summarised in C.
Juffrou Sophia vlug vorentoe (Miss Sophia Flees Forward) is once more religious, but also possesses a light and at times humorous touch.
Struktureel vertoon die bundel duidelike ooreenkoms met narratiewe literatuur deurdat dit--soos 'n raamverhaal--ingebed is in die rituele van aankoms en vertrek, waarin die twee vliegtuiggedigte ('Vlug BA 58' en 'Vlug BA 59') duidelik op mekaar inspeel en as't ware die buitenste raam van die 'vertelling' uitmaak.
Ons vlug van ons vaderland; jy, Tityrus, ontspanne in die skadu, Leer die woud om die woorde 'lieflike Amaryllis' te weerklink.