VOIS


Also found in: Dictionary, Medical, Financial, Encyclopedia.
AcronymDefinition
VOISVoicing Our Issues and Struggles (UK)
VOISVoice-Operated Information System
VOISVoice Over Internet Solutions (Internet Solutions; South Africa)
VOISVideo-Optical Intubation Stylet
VOISVoice Over Internet Services
VOISVehicle Operations Information System (US Postal Service)
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Idee rituaalist on juba iseenesest konstruktsioon, st kategooria voi analuusi holbustav vahend, mis loodud etnograafiliste kirjelduste ja paljude kontrollimatute oletuste abil.
Veelgi enam: kui rituaali (religiooni kaitumusliku aspekti) loob tegevus, mitte asjad voi koht, siis ei saa valistada, et rituaalis kasutatakse tanapaeva moistes taiesti tavaparaseid, materiaalsete esemete hulgas selgesti eristamatuid esemeid voi paiku (Barrett 1996, 396).
Just sellest lahtub uks rituaali allikate ja nende tolgendamise probleem: enamikust rituaali osistest ei pruugi jaada mingisugust materiaalset marki voi pole need uksuheselt tolgendatavad.