VOND


Also found in: Wikipedia.
AcronymDefinition
VONDVermont-Oxford Network Database
References in periodicals archive ?
In one of the novel's most cutting criticisms of sixties radicalism, Brock Vond successfully exploits the friction between these anarchist and Leninist approaches.
We're not a phone company, but we know technology," said Eric Brown, president and CIT Executive Director, Teck Vond.
Daarna vond hij werk als ambtenaar op het departement van Onderwijs onder leiding van superintendent Nicolaas Mansvelt; deze benoemde Celliers in 1893 tot staatsbibliothecaris.
Zijn inspiratie vond hij voor een flink deel in zijn jeugdjaren in Indie.
Hugo Claus vond kort na de Tweede Wereldoorlog aansluiting bij Cobra, een internationaal samengestelde vereniging van experimentele plastische kunstenaars die samenwerkten met schrijvers.
This mother, the almost mythical Frenesi, belonged in the sixties to a band of guerrilla moviemakers, the Death to the Pig Nihilist Film Kollective, but she was more or less abducted by the malign federal prosecutor Brock Vond and "turned" into an "independent contractor" for F.
Het gansche werk van Dostojevski en Nietzsche is in den diepsten grond een worstelen om God en zij onderscheiden zich slechts hierdoor van elkander, dat de een tot helder bewustzijn kwam van dezen strijd en hij den God vond, naar Wien hij zocht, terwijl de ander zichzelf en zijn weg naar God niet meer begreep en in waanzin ten onderging.
In november 1961 vond de officiele installatie plaats.
De beste vertolking daarvan is de plaasroman, respectievelijk farm novel--het subgenre van de roman waar de problematiek van verlies en verwerving, schade en inbezitname centraal staat, de boerderij en het land idyllische proporties aannamen en het Afrikaans/Afrikaner pastoraal ideaal zijn neerslag vond.
Stront, was door haar hoofd geflitst, [stront vond ze zo vies dat ze er niet over wilde schrijven.
Roelof van Gelder vond een zeldzaam boekje uit 1786 Briefe aus Ostindien, dat hij kan toeschrijven aan de Duitse officier Morgenstern, die daarin vertelt over zijn omzwervingen op Java, waar hij van 1771 tot 1783 als officier een aangenaam en rijk bestaan leidde in de hoogste kringen.