VROT


Also found in: Dictionary.
AcronymDefinition
VROTVictorian Rare or Threatened (species classification; Australia)
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
92) en: "Hoekom dink jy le die materiaal om my boot reg te maak vir byna 'n jaar onder die plastiekseile en vrot? ...
Hartmann was "ongelooflik goed met vrot kolle uitwys in 'n komposisie", maar Du Plessis het nie die lied Herbst na Hartmann geneem vir kommentaar nie.
'Vrot kolletjies.' (rotten spots): Reflections on shame, silence and enactment in psychotherapy with impoverished clients.
Hy vermoed dat die kunste en die intellektuele wereld reeds 'n nuwe tydvak betree het wat nog nie 'n naam besit nie, maar gekenmerk word deur 'n diep sinisme oor 'n samelewing wat besig is om van binne af te "vrot".
jy word deur bewakers genooi om saam verder te ry maar die motorfiets is stotterend kapot sluwe bitter eende het die so-lyk opgepik en die kattebelletjie word wit van skif en die hande self vrot kyk hy is skadig-- of u hom genadig wil wees?
Lou-Marie Kruger's paper is entitled 'Vrot kolletjies': Shame, silence and enactment in psychotherapy with impoverished clients.