VRSI

AcronymDefinition
VRSIVariation Reduction Solutions, Inc. (machine tools)
VRSIVendome Rome Services Immobiliers
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
prezentski oblik u glavnoj kla-uzi iskazuje radnju koja se vrsi u onom odsjeku vremena koji se imenuje u zavisnoj klauzi (veznik kad tada je najcesce zamjenjiv veznikom habitualnih recenica (27) kad god):
/Zabranio mu je da kupi knjigu itd.), dok se kod faktitivne situacije to djelovanje ne eksplicira, jer je element dati semanticki shematiziran te u toj gramatikaliziranoj funkciji izrazava samo da subjekt recenice sam ne vrsi radnju, nego je prenosi na drugog (obicno neizrecenog) vrsitelja.
Stoga i u drugim slicnim slucajevima cestu alternativu predikatnom instrumentalu i cistoj identifikaciji predstavlja koncept kretanja pojedinca prema drustvenoj funkciji kao ciljnoj lokaciji koja se moze konceptualizirati neovisno o onome koji funkciju vrsi, sto je prikazano na slici 4.
Genericki bi prostor u nasem primjeru svakako sadrzavao opcu ulogu vrsitelja radnje, ulogu trpitelja radnje, te bi sadrzavao i opci okvir dogadaja (vrsitelj vrsi neku radnju na trpitelju s ciljem i sredstvom rada), zatim ostri instrument i radni prostor.
Nastalu funkcionalnu prazninu popunjavaju recenice s tematiziranim, ali ne i subjektiviziranim pacijensom, koje nedvojbeno izricu da (ne)poznati agens vrsi neku radnju na topikaliziranom pacijensu<< (Kucanda 1999: 17).
Problem koji se pritom javlja lezi u cinjenici kako uzorci na osnovi kojih se vrsi identifikacija, odnosno utvrdivanje, obicno nisu iste vrste kao uzorci za usporedbu.
Ono sto je, medutim, nesporno a sto je osnovna poruka ove knjige, jest cinjenica da kultura vrsi golem utjecaj na jezik i da je pred jezikoslovcima vazan zadatak da opisu taj utjecaj i da odrede njegovu stvarnu mjeru.