VRUI

AcronymDefinition
VRUIVirtual Reality User Interface
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Cesta je pojava da se prijedloPnom skupinom s + instrumental oznacuje nePivi sudionik koji ne vrUi radnju, stoga se ne moPe govoriti o agensu ili koagensu, a isto tako ni o tipicnom druUtvu.
PrijedloPnom skupinom s + instrumental oznacuje se kakav osjecaj, osobina ili raspoloPenje koje prati agensa dok vrUi radnju i tako je nacinski odreduje (v.
Prema tome od prototipnoga socijativnog instrumentala razlikuje se po tome Uto nije ravnopravan sudionik radnje koji skupa s agensom vrUi radnju, nego dio agensa (ili pacijensa) pa je zbog toga u podredenom poloPaju u odnosu na njega.
PrijedloPnoj je skupini s + instrumental ujedno pridruPena i uloga teme kada je njome oznacen nePivi sudionik radnje koji ne vrUi radnju s agensom, nego mu pruPa kakav otpor (npr.
DruUtvo podrazumijeva Pivo bice koje simultano s agensom vrUi radnju, no radnja je moguca i bez njega (poglavlje 3.1.).
MoPe se uociti da je tocna pretpostavka Belaja i Tanackovica Faletara (2014) da je za instrumental kljucan paralelizam; tako je prijedloPnom skupinom s + instrumental oznacen Pivi sudionik koji s agensom vrUi uzajamnu radnju ili simultano s njim vrUi radnju koja nije uzajamna, zatim nePivi sudionik koji se nalazi uz agensa dok vrUi radnju, osjecaj ili raspoloPenje koje prati agensa, dogadaj koji se javlja istodobno s drugim dogadajem ili kakva karakteristika sudionika radnje ili predmet koji je uz njega dok vrUi radnju.