References in periodicals archive ?
Mikuckas buvo ir vyr. inzinierius Keliu valdyboje (1943-1944 m.).
Respondentu pasiskirstymas pagal pareigas (daznis ir procentai) (sudaryta autoriu) Daznis Procentai Buhalteris/e 30 24,6 Finansininkas/e 17 13,9 Kiti 14 11,5 Vyr. buhalteris/e 61 50,0 Is viso: 122 100,0 Table 2.
DLKZe--Dabartines lietuviu kalbos zodynas: sestas (trecias elektroninis) leidimas, vyr. red.
Morfologija (veiksmazodis, prieveiksmis, dalelyte, prielinksnis, jungtukas, jaustukas, istiktukas), vyr. red.
Zurnalo raida daugiausia priklauso nuo vyr. redaktoriaus ir atsakingojo sekretoriaus novatoriskumo, mokslo zurnalu leidybos ypatumu ismanymo.
Tame paciame zurnalo numeryje vyr. leitenantas Augustas Sulcas, nuo 1939 m.--Silius (1901-09-16 Kaune--1988-06-21 Brazilijoje, San Paulo m.), veliau majoras, parases (su kitais) knyga "Karo technikos daliu dvidesimtmetis 1919-1939 m." (1940), isspausdino straipsni (Sulcas 1925) apie radiopelengavimo praktika.
To padaryti nei vienas, nei vyr. leitenantui Kepalui padedant as negaliu, nes reikia redaguoti leidiniai, posedziauti K.
Pavyzdziui, nelengvai buvo ieskoma tinkamu kandidatu juru teisei studijuoti, buvo kruopsciai vertinama jaunuoliu motyvacija, galimybe po studiju dirbti sioje srityje (Vyr. inspektoriaus ...).
Sioje LR susisiekimo ministerijos fondo byloje yra dvi uosto direktoriaus ir reikalu vedejo bei vyr. inzinieriaus pasirasytos ataskaitos (Lietuvos Respublikos ..., b.