VVOR

(redirected from Visual Vestibulo Ocular Reflex)
AcronymDefinition
VVORVisually Enhanced Vestibulo-Ocular Reflex (laryngoscope studies)
VVORVisual Vestibulo Ocular Reflex