VOND


Also found in: Wikipedia.
AcronymDefinition
VONDVermont-Oxford Network Database
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
Brock Vond's genius was to have seen in the activities of the sixties Left not threats to order but unacknowledged desires for it.
"We're not a phone company, but we know technology," said Eric Brown, president and CIT Executive Director, Teck Vond. "Our focus is Homeland Security, but we continue to search for products and services that exceed our standards of excellence.
Born in 1970, and hence in every respect a post-sixties child, she is caught between the pincers of Brock Vond's reactionary repression and the idealistic, hippie lifestyle of her father.
In Pynchon's Vineland, for instance, it's obvious that Vond, the fascistic prosecutor, is murmuring to Zoyd, the rock piano player, through the holes in poor Frenesi's body.
Daarna vond hij werk als ambtenaar op het departement van Onderwijs onder leiding van superintendent Nicolaas Mansvelt; deze benoemde Celliers in 1893 tot staatsbibliothecaris.
Zijn inspiratie vond hij voor een flink deel in zijn jeugdjaren in Indie.
Hugo Claus vond kort na de Tweede Wereldoorlog aansluiting bij Cobra, een internationaal samengestelde vereniging van experimentele plastische kunstenaars die samenwerkten met schrijvers.
This mother, the almost mythical Frenesi, belonged in the sixties to a band of guerrilla moviemakers, the Death to the Pig Nihilist Film Kollective, but she was more or less abducted by the malign federal prosecutor Brock Vond and "turned" into an "independent contractor" for F.B.I.
Het gansche werk van Dostojevski en Nietzsche is in den diepsten grond een worstelen om God en zij onderscheiden zich slechts hierdoor van elkander, dat de een tot helder bewustzijn kwam van dezen strijd en hij den God vond, naar Wien hij zocht, terwijl de ander zichzelf en zijn weg naar God niet meer begreep en in waanzin ten onderging.
In november 1961 vond de officiele installatie plaats.