VB

(redirected from Voorbeeld)
AcronymDefinition
VBVisual Basic (Microsoft)
VBVirus Bulletin
VBVirginia Beach
VBVolleyball
VBVolksbank (German: cooperative bank)
VBVoorbeeld (Dutch: Example)
VBVlaams Belang (Belgian Political Party)
VBVirtual Boy (video game system)
VBVirgin Blue (Airline, Australia)
VBVolley Ball
VBVisit Britain (UK tourism)
VBVlaams Blok (Belgian Political Party)
VBVerhandlungsbasis (German: negotiable)
VBVirtual Boy (Nintendo)
VBVoice Browser
VBVijaya Bank
VBVolunteer Battalion (British Army)
VBVirtual Banks (virtual banking portal)
VBVisto Bueno
VBVeggieboards (forum)
VBVir Bonus (Latin: Good Man, epigraphy)
VBVertical Boat
VBVelocity Bridge
VBVoicebook (multimedia language learning products)
VBVakýf Bank (Turkey)
VBVakgebiedsbibliotheek
VBVerejnou Bezpecnost (Public Security; former Czechoslovakia)
VBVisitor Button
VBDive Bomber or Carrier Bomber Squadron (US Navy)
VBVariable Block
VBVejle Boldklub (Danish soccerteam)
VBVerb
VBVictoria Bitter (beer)
VBVideo Bandwidth
VBVerbania (Piemonte, Italy)
VBVery Bad
VBVapor Barrier
VBVerbal Blast
VBVaginal Bleeding
vBVbulletin (Message board software)
VBVehicle Barrier
VBVictoria Beckham (singer)
VBVerification Body
VBValence Band
VBVe Benzeri (Turkish: Etcetera)
VBValve Box
VBVascular Bundles
References in periodicals archive ?
Nog 'n voorbeeld is Vilonel se uiters berekende optrede om Sarel Breedt te oorreed om uit te wyk na Basoetoland en daar vee te gaan bymekaarmaak (343 en verder).
He's showcased his works in galleries of 'Kunst West' and jointly in Voorbeeld in Amsterdam.
Griekse drama as genre het drie vertakkings, die bekendste is tragedie en komedie, maar daar is nog 'n derde, saterspel, (2) waarvan daar baie min dramas oorgebly het en wat dus nie soveel belangstelling en navolging gehad het nie, maar waarvan ek ook een voorbeeld bespreek.
Sy 'huisdig' uit die bundel Die boek Daniel (1986) dien as voorbeeld hiervan: hierdie sonnet ontstaan voor die oe van die leser onderwyl die digter-spreker te voet gevolg word, vanaf die smeeysterhek wat toegang tot die voortuin verleen tot die agterdeur in die laaste reel dig getrek word.
Laat de journalist een voorbeeld nemen aan de slager [Let the journalist take the butcher as an example].
Hy was die steunpilaar en voorbeeld vir sy klasmaats, studentevriende, gesin, broers en susters.
Het is een fraai voorbeeld van de samenhang tussen feit en fictie in woord en beeld, in heden en verleden, en voor de liefhebbers van Springers werk een verhelderende toevoeging.
n Goeie voorbeeld van die herdifiniese van ons begrip van skoonheid is die Suid-Afrikaanse boek van fotos deur Marlene le Roux en Lucie Pavlovich, 'Look at Me'.
Het voorbeeld van de Brabantse steenwegen', Tijdschrift voor Ecologische Geschiedenis, 2 (1997), pp.
M 29 vertoon duidelike trekke van die gemeenskapsteater, en is in die grond 'n tipiese voorbeeld van betrokke teater wat kommentaar gelewer het op politieke gebeure in die onstuimige tagtigerjare.
n Voorbeeld van die wakker verbeelding en die taalspel wat die tronkmilieu nie kon kleinkry nie, is die essayistiese kortverhaal "Die verlossing van die beeld"--'n soort gedagtestroom, sonder paragrafering.
De vlucht van een vogel" bij voorbeeld vertegenwoordigt een "natuurlijk gedicht", dat niet meer hoefde geschreven te worden, omdat het meer voelbaar en zichtbaar was in om het even welke taal dan in de tekens uitgestald op papier, die er in feite een "artificieel gedicht" van maken: vervormd, en het gevolg van een valse transcriptie door de waarnemer van het waargenomene.