VF

(redirected from Vryheidsfront)
Category filter:
AcronymDefinition
VFVery Funny
VFVanity Fair
VFForward Voltage
VFVery Fine
VFVentricular Fibrillation
VFValley Forge (Pennsylvania)
VFVodafone (UK)
VFVirtua Fighter (Sega game)
VFField of Vision
VFViewfinder
VFVector Field
VFVisual Flight (rules)
VFVersion Française
VFVia Ferrata (Italian: Iron Road; mountain route)
VFVärmlands Folkblad (Swedish newspaper; Karlstad, Sweden)
VFNavy Fighting Squadron (US Navy aviation unit designation used from 1920s to 1960s)
VFFixed-Wing Fighter
VFVampire Freaks (online community)
VFVasculitis Foundation (est. 1986)
VFNavy Fighter Plane (US Navy)
VFVisual Field
VFVendor Financing
VFVentricular Flutter
VFVertical Feet (Skiing)
VFVoice Frequency
VFViolent Femmes (band)
VFVariance Factor (ATM)
VFVisit Florida
VFVisceral Fat
VFVryheidsfront (South Africa freedom front)
VFVideo Frequency
VFVirologic Failure
VFVirtu Financial, LLC (New York, NY)
VFVery Fair
VFVariable Fighter (Robotech/Macross)
VFVirtual Factory
VFVaccine Fund (UN)
VFVertical Flight
VFVicar Forane (religious)
VFFighting (Plane) Squadron (US Navy aviation unit designation used in from 1922 to 1948)
VFVara Federal (Federal Court, Brazil)
VFVegan Freak (online community)
VFVocal Fremitus
VFVerkehrsfunk (radio traffic service)
VFVisions Fantastic (Disneyland website)
VFVanilla Face
VFVojska Federacije (Serbian: Federation Army)
VFVoltage Flicker
VFVerification Fixture
VFVaporizer Feed
VFDesign-Flap Velocity (velocity with flaps)
VFMaintain Visual Flight
VFVigilance Factor
VFVariable-to-Fixed Length Coding
VFVirtual Factor
Copyright 1988-2018 AcronymFinder.com, All rights reserved.
References in periodicals archive ?
In die 1980's en 1990's was Boshoff die prominentste volkstater en het hy as president van die Afrikaner-Vryheidstigting (1988-2007) en Noord-Kaapse leier van die Vryheidsfront (1994-2002) vir baie Afrikaners die verpersoonliking van die volkstaatdroom geword.
Political parties: African National Congress (ANC), Democratic Alliance (DA), Congress of the People (COPE), Inkatha Freedom Party (IFP), Pan-African Congress (PAC), Vryheidsfront Plus/Freedom Front Plus (FF+), United Democratic Movement (UDM), African Christian Democratic Party (ACDP), and Azanian Peoples Organization (Azapo).
He incorporated the Afrikaner Vryheidsfront Plus into his cabinet, even while evicting the BC-oriented Azanian People's Organisation.
'n Bietjie later het die Vryheidsfront die minder praktiese VSopsie voorgestel, 'n afkorting wat die Afrikaanse vorm van die provinsiale naam weergee en derhalwe die unieke speltradisie van hierdie taal volg.
(merk slegs een) ANC 1 (6) Inkatha 2 PAC 3 NNP 4 DP 5 ACDP 6 Vryheidsfront 7 Geen 8 Ander (spesifiseer asseblief) 9 Vraag 4 (A) Hoor jy elke dag Engels?
The Vryheidsfront's (VF) advertising campaign appears to be have been handled internally by communications academic Professor Pieter Mulder.
Die politieke partye (12,8% (72 van 561)) wat hoofsaaklik vir die taalregteklagtes verantwoordelik was, was die Demokratiese Party (DP) (26,4% (19 van 72)), Nuwe Nasionale Party (NNP) (26,4% (19 van 561)), en die Vryheidsfront (VF) met 22,2% (16).