VF

(redirected from Vryheidsfront)
AcronymDefinition
VFVery Funny
VFVery Fine
VFVodafone (UK)
VFVirtua Fighter (Sega game)
VFViewfinder
VFVisual Flight (rules)
VFVersion Française
VFVärmlands Folkblad (Swedish newspaper; Karlstad, Sweden)
VFVampire Freaks (online community)
VFVisual Field
VFVoice Frequency
VFViolent Femmes (band)
VFVisit Florida
VFVisceral Fat
VFVryheidsfront (South Africa freedom front)
VFVideo Frequency
VFVirologic Failure
VFVery Fair
VFVariable Fighter (Robotech/Macross)
VFVirtual Factory
VFVertical Flight
VFVicar Forane (religious)
VFVara Federal (Federal Court, Brazil)
VFVegan Freak (online community)
VFVocal Fremitus
VFVerkehrsfunk (radio traffic service)
VFVisions Fantastic (Disneyland website)
VFVanilla Face
VFVojska Federacije (Serbian: Federation Army)
VFVoltage Flicker
VFVerification Fixture
VFVaporizer Feed
VfDesign-Flap Velocity (velocity with flaps)
VFMaintain Visual Flight
VFVigilance Factor
VFVariable-to-Fixed Length Coding
VFVirtual Factor
VFField of Vision
VFVector Field
VFVentricular Fibrillation
VFVendor Financing
VFVanity Fair
VFVasculitis Foundation (est. 1986)
VFNavy Fighting Squadron (US Navy aviation unit designation used from 1920s to 1960s)
VFVaccine Fund (UN)
VFVertical Feet (Skiing)
VFFighting (Plane) Squadron (US Navy aviation unit designation used in from 1922 to 1948)
VFVentricular Flutter
VFForward Voltage
VFFixed-Wing Fighter
VFVariance Factor (ATM)
References in periodicals archive ?
In die 1980's en 1990's was Boshoff die prominentste volkstater en het hy as president van die Afrikaner-Vryheidstigting (1988-2007) en Noord-Kaapse leier van die Vryheidsfront (1994-2002) vir baie Afrikaners die verpersoonliking van die volkstaatdroom geword.
Political parties: African National Congress (ANC), Democratic Alliance (DA), Congress of the People (COPE), Inkatha Freedom Party (IFP), Pan-African Congress (PAC), Vryheidsfront Plus/Freedom Front Plus (FF+), United Democratic Movement (UDM), African Christian Democratic Party (ACDP), and Azanian Peoples Organization (Azapo).
He incorporated the Afrikaner Vryheidsfront Plus into his cabinet, even while evicting the BC-oriented Azanian People's Organisation.
n Bietjie later het die Vryheidsfront die minder praktiese VSopsie voorgestel, 'n afkorting wat die Afrikaanse vorm van die provinsiale naam weergee en derhalwe die unieke speltradisie van hierdie taal volg.
merk slegs een) ANC 1 (6) Inkatha 2 PAC 3 NNP 4 DP 5 ACDP 6 Vryheidsfront 7 Geen 8 Ander (spesifiseer asseblief) 9 Vraag 4 (A) Hoor jy elke dag Engels?
Die politieke partye (12,8% (72 van 561)) wat hoofsaaklik vir die taalregteklagtes verantwoordelik was, was die Demokratiese Party (DP) (26,4% (19 van 72)), Nuwe Nasionale Party (NNP) (26,4% (19 van 561)), en die Vryheidsfront (VF) met 22,2% (16).