VSNKh

(redirected from Vysshiy Sovet Narodnogo Khozyaystva)
AcronymDefinition
VSNKhVysshiy Sovet Narodnogo Khozyaystva (Russian: Supreme Council of the National Economy)